Yapılan değerlendirmelere göre, temizlik personelinin maaşı yapılan zamların ardından 26.673,21 TL'ye yükselirken, lise mezunu bir hemşirenin ise 13.512,22 maaş aldığı ortaya çıktı. Bu durum, sağlık çalışanları arasındaki maaş adaletsizliğini gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformlarında maaş bordrolarını paylaşarak gelir adaletsizliğine dikkat çeken sağlık çalışanları, işçi arkadaşlarının aldığı ücrete itiraz etmediklerini vurgulayarak uzun süredir yapılmayan maaş iyileştirmesine dikkat çekiyor. Bu paylaşımların ardından sağlık çalışanları, aradaki ücret farkının hesabını sormaya başladı.

Sağlık personelleri, paylaştıkları bordrolarla birlikte yıllardır kendilerine yapılmayan maaş iyileştirmesinin yansımalarını gözler önüne sererek adaletsizlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İşçi arkadaşlarının aldığı ücrete itiraz etmeyerek, kendi maaşlarında uzun süredir beklenen iyileştirme taleplerinin yerine getirilmemesine itiraz ediyorlar.

İlkokul mezunu bir temizlik personeli maaş olarak net 26.673,21 lira ücret alırken, Lise mezunu bir hemşire ise maaş olarak sadece 13.513,22 TL ücret aldı. Kalifiye yetişmir bir sağlık personelinin sabit ek ödemesi ise 4.696,80 TL oldu. Kaldı ki sabit ek ödemesi emekliliğine yansımıyor.

Kısaca lise mezunu bir sağlık personeli maaş + sabit ek ödemesi: 13.513,22 TL olurken, temizlik personeli işçinin Maaş + Tediye + İkramiye + Ek Ödeme + Diğer sosyal haklarıyla beraber aylık ortalaması 26.673,21 Lira oldu.

Tekraren hatırlatıyoruz ki sürekli işçi kardeşlerimizin bu parayı hak ettiklerine, hatta daha fazlasını almalarına itirazımız yok. Hak ettiklerine biz kefiliz. Pekiii sağlık personelinin bu gelir adaletsizliğine kim kefil olacak?

Son zamanlarda, devlet kurumlarında yüksek lisans hatta doktora derecesine sahip olan kişilerin bile temizlik görevlisi veya bilgi işlem gibi sürekli işçi pozisyonlarına atanmasının teşvik edildiği eleştirileri artmaktadır. Bu durum, 4/D statüsünde çalışan bir temizlik işçisinin, hemşire, ebe, biyolog gibi nitelikli sağlık personelinden daha yüksek maaş almasının, eğitimin dezavantaj olarak algılanabileceğine dair görüşleri beraberinde getirmiştir.

Yapılan hesaplama ve araştırmalar sonucunda sürekli işçi ile hekim harici sağlık personeli arasında yaşanan gelir adaletsizliği gözle görülür derece ortaya çıktı. Aşağıda yayınlayacağımız bordrolara göre hastanede görevli temizlik personeli bir sağlık çalışanı Ocak – Haziran 2023 dönemi itibariyle 1.595,00 TL TL sosyal yardım, 463,24 TL yol yardımı, Yemek yardımı 1.885,00 TL, Hizmet Primi 2.827,50 TL,  TOPLAM 26.673,21 net maaş alıyor.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞI

isci-maas-bordrosu-2023

TEMİZLİK PERSONELİ SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞI

surekli-isci-maas-bordrosu-2023

LİSE MEZUNU HEMŞİRE MAAŞI

hemsire-maasi-yeni-2023

Aşağıdaki haberlerimize tıklayarak bordrolarla ilgili daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

isci-maas-bordrosu