TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verildiği belirtildi. Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden sonra, haziran ayından itibaren Cumhurbaşkanı'nın desteklediği sıkılaştırma politikası çerçevesinde TCMB, son olarak mart ayında olmak üzere toplamda 4 bin 150 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmişti.

Enflasyon Beklentileri

TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 iken, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükselmişti. Bu durum, enflasyon beklentilerinin öngörülenin oldukça üzerinde seyrettiğini göstermektedir. Faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar verdiğini bildirdi.

Açıklamada, mayıs ayında aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın geçici bir kesintiye uğradığı belirtildi. Yakın döneme ait göstergeler, yurt içi talebin halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını doğrulamaktadır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiğini vurguladı.

Memura 50 Bin, İşçiye 45 Bin Lira Zamlı Maaş! Memura 50 Bin, İşçiye 45 Bin Lira Zamlı Maaş!

Parasal Sıkılaştırma

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Bununla birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme yoluyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve yılın ikinci yarısında dezenflasyonu sağlayacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ek makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite gelişmeleri yakından izlenecek ve gerektiğinde sterilizasyon araçları çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.