Genel Kurulun gündeminde Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören teklif yer alacak.

Kanun Teklifinin Detayları

Teklife göre, demirleme ücret tarifesi, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirleme nedeni ve demirlediği yer gibi unsurlar göz önüne alınarak, geminin grostonu başına 2 lirayı geçmeyecek şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş sırasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Bu hizmetleri verenler, belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Havacılık güvenlik tedbirleri kapsamında, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla, genel kolluk gözetiminde özel güvenlik görevlileri de görev alacak. Yolcular, havalimanlarında yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendilerinin ve eşyalarının elle aranmasını kabul etmezlerse havaalanı ve hava aracına alınmayacak.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin Komisyon Süreci Başlıyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Bu teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde hazırlık eğitimi verilecek. Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Atanan öğretmenler, mazeret durumları dışında bir yıl boyunca yer değiştiremeyecekler. Ayrıca, belirli suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek ve öğretmenlere karşı işlenen bazı suçlar için cezalar artırılacak.

Temmuz 2024’te Açlık Sınırı 26 Bin Lirayı Aştı! Temmuz 2024’te Açlık Sınırı 26 Bin Lirayı Aştı!

Komisyon Gündemleri

İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararları ve Genel Kurula sevk edilen dilekçeleri görüşecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Komisyon, TMMOB ve çeşitli mühendis odalarının yetkililerinin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinden akademisyenleri dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.