Yeni kanunla birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu’na kripto varlıklarla ilgili çeşitli tanımlar eklendi.

Kripto Varlık Tanımları ve Hizmet Sağlayıcıları

Cüzdan: Kripto varlıkların transferini ve depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamalar olarak tanımlandı.

Kripto Varlık: Dağıtık defter teknolojisi veya benzeri bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı: Kripto varlıkların saklanması, alım-satımı, ilk dağıtımı ve transferi gibi hizmetleri sunan platformlar ve kuruluşlar.

Platform: Kripto varlıkların alım-satımı, dağıtımı, transferi ve saklanması gibi işlemlerin gerçekleştirildiği kuruluşlar.

Yeni Düzenlemeler ve Kurallar

Yeni düzenlemelerle birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine ilişkin birçok kural getirildi:

İzin Alma Zorunluluğu: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, faaliyetlerine başlamadan önce SPK’dan izin almak zorunda olacaklar.

Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı: Hizmet sağlayıcıların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterlere uygun olmalı.

Müşteri Kimlik Doğrulama: Hizmet sağlayıcılar, müşterilerin kimliklerini Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında doğrulamakla yükümlü olacaklar.

Kripto Varlıkların İhracı ve Saklanması Hakkında

Kanun, kripto varlıkların ihraç edilmesi ve saklanmasına yönelik esasları da belirliyor:

Sermaye Piyasası Araçları: Kripto varlık olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının kayıtları, elektronik ortamda izlenecek ve MKK sistemi ile entegre edilecek.

Saklama Hizmeti: Müşterilerin kripto varlıklarının güvenli bir şekilde saklanması için SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar kullanılacak.

Denetim ve Yaptırımlar Nasıl olacak?

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetim ve yaptırımlarını da kapsıyor:

Denetim: Kurul personeli, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetimlerini gerçekleştirecek ve gerekli durumlarda ilgili kamu kurumlarından destek alacak.

Yaptırımlar: İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürütenler, ağır para ve hapis cezalarına çarptırılacak. Zimmet suçu işleyen hizmet sağlayıcılar ise ağır hapis cezaları ve adli para cezaları ile cezalandırılacak.

Geçiş Hükümleri Şunlar Oldu

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini düzenlemek ve yeni şartlara uyum sağlamak için belirli süreler tanındı:

Hastalar Kobay Olarak Kullanıldı mı? Bakan Memişoğlu’ndan Açıklama! Hastalar Kobay Olarak Kullanıldı mı? Bakan Memişoğlu’ndan Açıklama!

Başvuru Süresi: Mevcut hizmet sağlayıcılar, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde SPK’ya başvuruda bulunarak faaliyet izni almak zorunda olacaklar.

ATM’ler ve Elektronik İşlem Cihazları: Türkiye’de yerleşik kripto varlık ATM’lerinin faaliyetleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonlandırılacak.