Genel Kurul Yarın Saat 15.00'te Bir Araya Geliyor!

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin yeterli sayıda imza toplamasının ardından olağanüstü bir toplantı için çağrıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı üzerine milletvekilleri, yarın saat 15.00'te Genel Kurul'da toplanacak. Toplantı açıldığında, görüşmelere geçilebilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekecek.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

TRT