Sağlık teşkilatında özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, taşıdıkları hastalık riski, şiddet ve mobbing gibi olumsuzlukların yanı sıra aldıkları ücretin ruhi ve beden yıpranmalarını karşılayacak ölçüde olmadığını savunan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Taşkın, memurlara bayram ikramiyesi talebinde bulundu.

Genç Sağlık Sendikası Manisa Şubesi Kuruldu Genç Sağlık Sendikası Manisa Şubesi Kuruldu

İKTİDARA ANAYASI HATIRLATTI!

Anayasanın 49. maddesinde devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, işsizleri korumak ve çalışma barışını sağlamak için tedbir alması gerektiğine değinen Taşkın, 55. maddesinde ise çalışanların adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

MAAŞ, YÜKSEK ENFLASYON İLE ERİDİ

Necip Taşkın, 2024 yılının birinci 6 aylık zam ve sosyal hizmet tazminatlarının yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini belirtti. Memurlara yapılan zamın, piyasada yaşanan zamların ve enflasyonun gerisinde kalarak memurların ekonomik açıdan mağdur olduğunu ifade etti. Bu durumun memnuniyetsizliğe yol açtığını ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"SAĞLIK ORDUSUNUN HAKLARI KORUNMALI"

Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu sözlere yer verdi: "Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve ihtiyaç sahiplerinin zamanında, eksiksiz ve etkili bir şekilde hizmet almasını sağlayan, insanlığa adanmış olan sağlık ordusunun bir parçasıdır. Son yıllarda ülkemizde yaşanan doğal afetler ve salgın hastalıklarda dahi görevlerini aksatmadan yerine getirmişlerdir. Vardiya sistemiyle çalışan, yoğun, yorucu ve uzun nöbet saatleriyle karşı karşıya kalan sağlık çalışanları, öfkeli ve şiddet eğilimli insanların tacizlerine maruz kalarak korunmasız bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle sağlık ordusuna gereken desteğin sağlanması ve haklarının korunması büyük önem taşımaktadır."

SAĞLIKÇILAR EKONOMİK ZORLUK YAŞIYOR

Sağlık çalışanlarının ekonomik zorluklarını anlayarak çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirten Taşkın, "Bu önlemlerden biri de görev, unvan ve kadro farkı gözetmeksizin tüm sağlık çalışanlarına 'Bayram İkramiyesi' verilmesidir. Bu ikramiye, hastanelerin döner sermayelerinden karşılanarak genel bütçeye zarar verilmeden sağlanabilir. Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi için girişimde bulunmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.