Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM’de görüşülecek olan Torba Yasa’da taşeron işçilere kadro müjdesi vereceğinin sinyalini vermişti. 

Bilgin’in planı, yasanın Meclis’ten geçmesi halinde 100 bin taşeron işçinin kamuya kazandırılması şeklindeydi. Bu açıklama, taşeron işçiler arasında büyük bir sevinç yaratmış, Ssndikalar ve taşeron işçi platformları, yıllardır bekledikleri müjdenin gecikmiş de olsa gerçekleşeceğine dair umutlarını dile getirmiştiler.

Kadroya Alınma Şartları ve Belirsizlikler

Ancak Yeni Kabine ile beraber Yeni Çalışma Bakanı bu konuda net konuşmuyor. Öte yandan, Torba Yasa’nın içeriği ve kadroya alınma şartları ile ilgili netlik eksikliği de mevcut. Yasanın ne zaman Meclis’ten geçeceği ve hangi kriterlere göre kadro verileceği ise belirsizliğini koruyor. 

Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı! Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı!

Taşeron işçiler, Torba Yasa’nın içeriğinin ve kadroya alınma şartlarının açıklığa kavuşturulmasını ve yasanın gecikmeden Meclis’ten geçirilmesini talep ediyor.

Taşeron İşçilerin Beklentileri

Bu gelişmeler ışığında, taşeron işçilerin uzun süredir devam eden kadro mücadelesinin Torba Yasa ile sonlanması umut ediliyor. Ancak yasanın içeriği ve uygulama süreci belirsizliğini koruduğu için, taşeron işçilerin tam bir sevinç yaşayabilmesi için yasanın Meclis’ten geçmesini ve uygulamaya konulmasını beklemek gerekiyor.

Sendikaların ve Platformların Tepkisi

Sendikalar ve taşeron işçi platformları, açıklamanın ardından umutlarını dile getirirken, net ve uygulanabilir adımların atılmasını bekliyor. Taşeron işçilerin yıllardır devam eden mücadelesi, Torba Yasa ile nihayete erdirilmek isteniyor. Ancak, yasanın hayata geçirilmesi ve kadroya geçiş süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Taşeron işçiler, sadece bir müjde değil, somut adımların atılmasını ve hak ettikleri kadroya kavuşmayı bekliyor. 

Taşeron işçi kadro ne zaman?

Taşeron işçi kadro konusu uzun süredir gündemde olan bir konu olup, şu an hükümet tarafından somut bir adım atılmış değil. 

Taşeron işçi kadro taslak yok

Ak Parti kaynakları, taşeron işçilere kadro hakkı tanınması ile ilgili önümüzdeki süreçte herhangi bir kanun hazırlığı içerisinde değil. 

Taşeron işçilere kadro konusunda yapılan açıklamalarda, olası bir kadro geçişi için belli kriterler ve uzun bir süreç işletilecek. 

Taşeron işçi kriterleri

İşçilere yönelik kadro hakkında, aranacak kriterler içerisinde, çalışma süresi, performans değerlendirmesi ve iş yerindeki ihtiyaçlar gibi temel unsurların yer alacağı konuşuluyor.

Ancak, bu sürecin nasıl işleyeceği ve hangi sektörleri kapsayacağı konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Bazı sendika temsilcileri, bu düzenlemenin yetersiz olduğunu ve taşeron işçilerin haklarının tam olarak korunamayacağını savunuyor. 

Diğer yandan, işverenler ise bu düzenlemenin maliyetleri artırabileceğinden endişe ediyor ve sektörlerindeki rekabeti olumsuz etkileyebileceğini dile getiriyor.

Uzmanlar ise taşeron işçilere kadro verilmesinin, işçi hakları açısından olumlu bir adım olduğunu belirtiyor ancak sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu düzenlemeyle birlikte, iş güvencesi ve sosyal haklar açısından taşeron işçilerin durumunun iyileştirilmesi bekleniyor.

Kadroya geçecek taşeron işçiler, kadrolu işçilerle aynı haklara sahip olacaklar.

Bu haklar arasında;

  • Kadrolu statü
  • Memur maaşı
  • İşe giriş tazminatı
  • Emeklilik hakkı
  • Sosyal güvenlik hakları