Yeni Düzenlemeler

- Kamu Taşıtları ve İş Makineleri: Kamuya ait taşıtlar ile iş makinelerinin ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) yetki verilecek. Satışlardan elde edilen gelirler, ilgili kamu kurumlarına aktarılacak.

- Çifte Maaşa Sınır: Kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden yüksek maaş almalarına sınır getirilecek. Bu görevler nedeniyle verilecek ücretler, belirli bir tutarı aşamayacak. 2024 yılı için bu miktar 92 bin lira olarak belirlendi. Üst sınırı aşan ödemeler bütçeye gelir kaydedilecek. 

Kamuda Tasarruf Tedbirlerini İçeren Yasa Teklifi TBMM'de Kabul Edildi Kamuda Tasarruf Tedbirlerini İçeren Yasa Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

- Disiplin Cezaları: Tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunanlara disiplin cezası verilecek ve yapılan işlemler Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Uygulanacak cezalar uyarma, kınama, aylıktan kesme gibi disiplin cezalarının yanı sıra, gerektiğinde memurluktan çıkarma cezası da olabilecek.

- Yatırımların Ödenmesi: Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca gerçekleştirilen yatırımlar, hak ediş oranlarına göre ödenecek.

- BOTAŞ Borçları: BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan borçları, Hazine'den alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Ayrıca, gaz alımlarının ihale yasası dışında tutulması öngörülüyor.

- Elektrikli Araç Teşviki: Sadece dışarıdan şarj edilebilen hibrit elektrikli araçların ÖTV oranları, kullanımını teşvik edici şekilde yeniden düzenlenecek.

- Deprem Etkileri: Deprem nedeniyle nüfusu azalan belediyeler için, bütçeden pay verilmesi 2023 nüfusu esas alınarak yapılacak.

- Devlet Destekleri Bilgi Sistemi: Devlet Destekleri Bilgi Sistemi yetkileri, Maliye Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına devredilecek.

- İller Bankası Sermaye Artışı: İller Bankasının yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman sağlaması amacıyla sermaye tavanı 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılacak.

- Sokak Aydınlatma Giderleri: Sokak aydınlatma giderlerinin yüzde 30'u mahalli idareler tarafından ödenecek.