Memur-Sen Sinop İl Temsilciliği’nin il divan toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, kamu görevlilerinin açlık ve yoksulluk sınırı arasından çıkarılması gerektiğini ve refah düzeyinde ücret almalarını istediklerini belirtti. Yavuz, sendika olarak kamu görevlileri arasında unvan ve sorumluluğa uygun ücretlendirme yapılmasını, ücret skalasının yeniden adaletli bir şekilde düzenlenmesini, seyyanen zam ile düşük gelir grubunun korunmasını, alım gücünün yükseltilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Ayrıca en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makasın daha fazla açılmaması gerektiğini belirtti.

Kamuda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde zorunlu olmasını istediklerini vurgulayan Yavuz, “İstiyoruz ki, memura da bayram ikramiyesi verilsin, diğer çalışanlarda olduğu gibi kamu görevlilerinin de bütün gelirlerinden emekli keseneği kesilsin, sosyal güvenlikte ayrım son bulsun ve memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli aylığı arasındaki uçurum kapansın, çalışanlarının büyük çoğunluğu yükseköğretim mezunu olan ve kamuda devrini tamamlayan yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın, personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilsin, fazla mesai birim ücreti, ek ders birim ücreti gibi kalemler hakkaniyete uygun hâle getirilsin, üniversite idari personeline yer değiştirebilme imkânı verilsin, toplu sözleşme kararımız hayata geçirilsin, akademik personelin hakkı teslim edilsin, maaş ve ücretleri yükseltilsin” şeklinde konuştu.

Editör: Serap