Maçkalı, yaptığı açıklamada, doktorların ameliyat yapmaktan çekindiği ve hastaların özel hastanelere yönlendirildiği sıkıntıyla ilgili yetkililerin kamuoyunu rahatlatıcı açıklamalar yapmasını istedi. Kocaeli Tabip Odası olarak iki kez İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili bilgi talep ettiklerini ancak herhangi bir bilgi alamadıklarını ifade etti.

Basın yayın organlarında Şehir Hastanesi'nde meydana gelen yanık vakaları üzerine haberleri takibe aldıklarını belirten Maçkalı, "4 Kasım 2023'te, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde elektrik sisteminden kaynaklanan nedenlerle ameliyatlarda yanıklar oluştuğuna ilişkin haberler yer aldı. Konuda ilgili kurumların açıklama yapması beklenmiş, ancak izleyen günlerde herhangi bir açıklama yapılmaması üzerine, 13 Kasım 2023 tarihli yazımızla Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin ayrıntılı bilgi istenmiştir. Ancak bu yazımıza bir karşılık gelmedi ve 24 Kasım’da ikinci yazımızı yazdık" dedi.

Kocaeli Tabip Odası, sağlık alanındaki bu önemli konuda halkı bilgilendirmek ve yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla ilgili makamlardan şeffaflık ve açıklama bekliyor.

SADECE DUYUMLARI BİLİYORUZ

İkinci yazıda tabip odalarının görev, yetki ve sorumlulukları, kamu kurumlarının bilgi verme yükümlüğü, halk sağlığı, yurttaşların sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve güvence-si ve meslek üyelerinin sorumlulukları belirtilmek durumunda kalınmış, konuda gerekli işlemle-rin yapılması, sorumluların belirlenmesi, önlemlerin alınması, ilgili bilgi ve belgelerin paylaşıl-ması istendi. Tabip odamıza ulaşan bilgiler, içinde TÜBİTAK bir ekibin de bulunduğu bir he-yetin Kocaeli Şehir Hastanesi’nde inceleme yaptığı, bazı ameliyathanelerde tıbbi cihazlara elektrik sağlayan sistemde sorun belirlendiği yönündedir. Böyle bir inceleme söz konusuysa, bilgilerin Kocaeli Tabip Odası ve kamuoyuyla paylaşılması gereklidir.

Hekimlerimiz Kabiliyet Ve Bilgi Anlamında İlk 3’teler! Hekimlerimiz Kabiliyet Ve Bilgi Anlamında İlk 3’teler!

KAYGI SÜRÜYOR

Hastane çalışanları ve ameliyat olması gereken hastalarda konuyla ilişkili kaygı sürmektedir. Yaşamsal bir hak olan sağlık hakkına erişim sorunları yaşanmakta, hekimler gerekli ameliyatları yapma konusunda çekingen davranmakta, hastalar ameliyatları için özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalmaktadır. Yetkililerce olaylara ilişkin duyum, bilgi ve haberlerin gerçekliği, boyutları ve sonuçları konusunda açıklama ve bilgilendirme yapılmaması, kamuoyunda konu-daki kaygının artmasına yol açmaktadır.

TÜM AYRINTILARI İLE AÇIKLANMALI

Bu bağlamda, basın ve yayın organları ve sosyal iletişim ortamlarında, Kocaeli Tabip Odası’nın olayla ilgili açıklama yapması yolundaki istemler yoğunlaşmıştır. Gerçeklerin açıklanması ve gerekli önlemlerin alınmasının, kamuoyunun konudaki kaygı ve korkusunun ortadan kalkması-nı ve toplumun kurumlara güven duymasını sağlayacağı tartışmasızdır. İstemimiz, yetkililerce konudaki bilgilerin, bütün açıklığıyla, ayrıntılarıyla, Kocaeli Tabip Odası ve kamuoyuyla en kısa sürede paylaşılması, varsa sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Konuda gereğinin yapılmaması, ilgili ve yetkililerin sorumluluğu sonucunu doğuracaktır” dedi.

Editör: Serap