Sağlık Bakanlığı tarafından ek ödeme yönetmeliği değişikliği resmi gazetede yayınlandı.

TÜİK Şubat 2024 Enflasyon Verilerini Paylaştı! TÜİK Şubat 2024 Enflasyon Verilerini Paylaştı!

Yapılan ilk ödeme değişiklik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı asistanları da taban ödeme tutarını %50 artırırken yan dal uzmanları için de artış yaptı.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yan dal uzmanları ve asistanlarının Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”ndaki katsayılar, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırıldı.

Resmî Gazete 30 Kasım 2023 PERŞEMBE Sayı : 32385

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödemesi

EK MADDE 1- (1) Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan “Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”ndaki katsayılar, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Editör: Serap