Tabipler birliği merkezi hekimleri kapsıyor mu? Tabipler birliği merkezi hekimleri kapsıyor mu?

Aydın, geçtiğimiz haftanın tamamını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına ayırdıklarını belirterek, çalışanların birçok konuda mağdur edildiğini ifade etti ve sendikaların birlikte hareket ederek farkındalık oluşturması gerektiğini vurguladı.

HÜRRİYET SAĞLIK-SEN ŞUBE BAŞKANI: SAĞLIK SENDİKALARI ORTAK HAREKET ETMELİ

Hürriyet Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Nermin Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki uygulamalarla ilgili olarak diğer sağlık sendikalarına ortak hareket etme çağrısında bulundu. Aydın, kurumda çalışanların mağdur edildiğini ve bu duruma karşı ortak eylem kararları alarak farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

AYDIN sözlerine şu şekilde devam etti:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları Sağlık Bakanlığı çalışanlarının aldığı teşvik ücretlerinin yarısına bile erişmeyen ödemelerden tutun da kendi kurumlarında ödedikleri tetkik ve yatak fark ücretlerine kadar varan haksızlarla karşı karşıyalar. Öğretim üyesi gelirlerine katkı sunanlara bu gelirden pay dağıtılması gerekirken bırakın pay dağıtılmasını kendileri hasta olduklarında tetkik ve hastane yatışlarında Türkiye’de emsali olmayacak şekilde ücret ödüyorlar.

Bizler bu konularla alakalı basın açıklamamızı yaptık. Kuruma gerekli dilekçelerimizi verdik. Bu konular çözümlenmediği takdirde iş bırakma dâhil tüm sendikal haklarımızı kullanacağımızı ifade ettik. İsimleri farklı olan hekim sendikalarının ortak hareketinden doğan kazanımlarına hepimiz şahit olduk.

Bu kurumda yıllarca yetkili olan sendikanın kurum kurul idari kurullarına katılmayarak çalışanları mağdur ettiği gerçeğinden yola çıkarak onları ayırıyor ve bu kurumda üyesi olan sendika yetkililerine, “birlikten kuvvet doğar” ilkesi gereğince bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin birlikte hareket edip ortak eylem kararları alalım. Yıllarca mağdur edilmiş Ondokuz Mayıs Üniversitesi çalışanı arkadaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışalım.”