Sözleşmeli personelin sözleşmesini fesih ederek başka bir sözleşmeli pozisyona geçmesiyle alakalı mevzuat düzenlemesi “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer almaktadır.

Sözleşmeli personel sözleşmesini fesih ederse 1 yıl boyunca yeniden sözleşmeli olamaz

Esasların Ek 1. maddesinde, sözleşmeli personelin, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte istisna uygulaması

Ancak 1 yıl istihdam edilmeme kuralının bazı istisnaları bulunmaktadır. Unvan değişikliği bu istisnalardan birisidir.

Sağlık Personeli Bayram tatilinde 13 saat idari Olacak! Haziran Çalışma Süresi 149 Saat Oldu! Sağlık Personeli Bayram tatilinde 13 saat idari Olacak! Haziran Çalışma Süresi 149 Saat Oldu!

Esaslarda unvan değişikliğinin istisnası şu şekilde belirtilmiştir:

Sözleşmesini;

...b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

.. tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişle ilgili örnekler:

Bu madde şunu demektedir. Eğer geçilecek sözleşmeli pozisyon başka bir unvanda ise bu unvan öğrenimle kazanılan bir unvansa ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alıyorsa, bu halde 1 yıl kuralı uygulanmaz.

Bir kaç örnek verelim: Büro memurusunuz, teknikerlik kazandınız, sözleşmeli büro memurluğuna dair sözleşmenizi fesih etmeniz halinde 1 yıl sözleşmeli istihdam edilmeme kuralı uygulanmaz.

Ancak, sözleşmeli büro memurusunuz ve sözleşmeli yurt yönetim memurluğuna atanmaya hak kazandınız. Sözleşmeli yurt yönetim memuru her ne kadar başka bir unvan da olsa öğrenimle kazanılan bir unvan değildir. Bu nedenle sözleşmeli büro memur iken sözleşmesini fesih ederseniz bir yıl kuralına takılırsınız.

Sözleşmeli yurt yönetim memurusunuz ve sözleşmeli öğretmenliği kazandınız. Öğretmenlik mezuniyetle kazanılan bir unvan olduğu ve ekli 4 sayılı cetvelde yer aldığı için, sözleşmeli yurt yönetim memurluğundan ayrılmanız halinde 1 yıl sözleşmeli olmama kuralı sizin hakkınızda uygulanmaz