Yapılan duyuruya göre, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin 2023 yılı 2. dönem eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, başvurusu uygun olan kişi sayısının kura yapılmasını gerektirecek düzeyde olmadığı belirtilerek, başvurusu uygun olan kişilerin listesinin 28 Ağustos 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı web sitesinde ilan edildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurusuna göre, başvurusu uygun olan ve eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personel için önemli bilgiler paylaşıldı. Bu duyuruda, 08 - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında (14 Eylül dahil) çalışma düzenine göre beş iş günü boyunca izinli sayılacakları ifade edildi.

Sözleşmeli personelin bu izin süresi içinde, sigortalı işe giriş bildirgesi ve hizmet sözleşmesi işlemlerini tamamlamak üzere yeni görev yerlerine bizzat başvurması gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda, eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamalarının Bakanlık tarafından il emrine yapılacağı belirtildi. Bu atamaların hangi hizmet birimlerinde gerçekleşeceği ise 13 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirleneceği ifade edildi.

Sözleşmeli personel, 15 Eylül 2023 tarihi itibariyle yeni görev yerlerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacak.