657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

Başvuruları uygun görülen personel listesi, beklenen kura çekimi yapılmasını gerektirecek sayıya ulaşmadığı için kura çekimi gerçekleştirilmeyecektir. Ancak, başvuruları kabul edilen personellerin atama süreçleri titizlikle yürütülecek ve ayrıca ilgili duyurular resmi web sitemizde yayınlanacaktır.

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Başvurusu uygun görülen personel listesi

Başvurusu uygun görülen personel listesi yayınlanmıştır. Başvurusu uygun görülen kişi sayısı kura yapılmasını gerektirecek sayıda olmadığından kura çekilmeyecektir.
Başvurusu uygun görülenlerin atama işlemleri gerçekleştirilecek olup, ilgili duyuru web sitemizde ayrıca yayınlanacaktır.

İlan Metni
Kura Takvimi
Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)  
Başvurusu uygun görülen personel listesi