Vergi Diliminde Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan Az Vergi Alınsın Vergi Diliminde Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan Az Vergi Alınsın

4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli kamu personeli, 657 sayılı kanunun 4/A maddesinin göre devlet memuru kadrolarına geçirildiler.

7433 sayılı kanunun üçüncü maddesinde ise; memur kadrolarını atananların ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir hükmü yer alıyor.

657 sayılı kanunun 64. maddesi, son 8 yıl içinde disiplin cezası almamış olan kamu görevlilerine bir kademe ilerlemesi yapılacağını belirtmektedir.

Ancak sendikamıza ulaşan bilgilere göre, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçen kamu görevlilerinden, son 8 yıl içinde disiplin cezası almamış olanlara ilave bir kademe ilerlemesi yapılması talepleri karşılanmamaktadır.

Bu konuda yetkili bir kurum olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Müdürlüğü'ne, 7433 sayılı kanunun 3. maddesi ve 657 sayılı kanunun 64. maddesi uyarınca, sözleşmeli iken kadroya geçen personelden durumu uygun olanlara ilave bir kademe ilerlemesi yapılması talebini iletmek adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına bir yazı yazılmıştır.

SES