657 sayılı kanunun 4B maddesine göre görev yapan kamu çalışanlarının kadroya geçtikten sonra iş sonu tazminatı veya emekli ikramiyesi ile alakalı hak kaybı yaşamayacakları kaydedildi.

Soru: Kolay gelsin. 01.10.1998 de 4/a lı olarak sgk girişim var.29.03.1981 doğumluyum. Eytliyim. Yaklaşık 12 yıldır da kamuda sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. bugüne kadar sgk primlerim hep 4/a lı olarak yattı.1 yıl sonra 4/a lı olarak emeklilik hakkım var. Şu an memur kadrosuna geçiyorum. ancak 1 yıl sonra emekli olursam 4/c li değil, 4/a lı olarak emekli olacağım. bu durumda ben emekli ikramiyesi alabilecek miyim? veya sözleşmeliden memur kadrosuna geçerken almadığım iş sonu tazminatını alabilecek miyim? teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sözleşmeli olarak, yani 657 sayılı Kanun Madde 4 ( B ) bendine tabi olarak görev yapanlardan memur kadrolarına geçmeyi sağlayan yasal düzenleme olan 7433 sayılı Kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

4 B kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar, emeklilik açısından 5510 sayılı Kanun 4/1 (a) bendine tabi işçi sayılmayan ancak SGK primleri işçi statüsünden ödenen kamu görevlileri olmaktadır.

7433 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre Memur kadrolarına atananların;

- Sözleşeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir.

- Memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmemektedir, ancak önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri,5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaktadır.

İş sonu tazminatı tutarı ile emekli ikramiyesi tutarı aynı mıdır?

İş sonu tazminatı tutarının belirlenmesinde de emsali devlet memuruna ödenecek olan emekli ikramiyesi tutarı esas alınmaktadır.

6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın 7 nci maddesinde,

Görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmesi esası yer almaktadır.

Hesaplanma şeklinin kısaca anlatımı;

5434 e tabi memur için yapılan emekli ikramiyesi hesaplama sistemi uygulanmaktadır. Yani, emsali unvanı esas alınarak emekli aylığı bağlanması sırasında yürürlükteki; memur maaş katsayısı, Aylık göstergesi, Ek gösterge, Taban Aylığı tutarı, Kıdem Aylığı tutarı, Emeklilik Tazminatı oranı/özel hizmet aylığı kalemleri esas alınarak nasıl ki memur için emekli ikramiyesi hesaplanıyor, sözleşmeli iken memurluğa geçen kişi için de sözleşmeli sürelerinin hesabı yine memur emekli ikramiyesi hesabı şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla, sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler için bir kayıp söz konusu olmamaktadır.

Ayrıca, 7433 sayılı Kanunda yer alan açık hüküm gereği, sözleşmeli iken memur kadrosuna geçen ve iş sonu tazminatı almayan kişiler, memur olarak değil de yine işçi statüsünden emekli olduklarında da yine bir hak kaybının ortaya çıkmayacağını, hem sözleşmeli sürelerin hem de memurluk sürelerinin her tam yılları üzerinden yine memur emekli ikramiyesi hesaplama sistemine göre emekli ikramiyesi alabileceklerini değerlendirmekteyiz.