Türkiye'de çalışma ve yaşama koşullarının yetersizliği nedeniyle birçok genç hekim yurt dışına göç etme kararı alıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin her ay yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk dört ayında 881 genç hekim iyi hal belgesi talep etti. Bu sayı, yurt dışında mesleklerini icra etmeyi tercih eden hekimlerin artan sayısını gösteriyor.

Hekimlerin yurt dışına göç etme nedenleri arasında, Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar, sağlık sisteminin sorunları, çalışma koşullarının ağırlığı ve pandemi sürecindeki yetersizlikler gibi faktörler yer alıyor. Bu nedenlerle birçok hekim, yurt dışında daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla adım atıyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i prastisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.