27 Temmuz 2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru doğrultusunda kullanıma sunulan “Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2)”nin ardından, farklı hizmet alanlarına yönelik göstergeler gözden geçirilerek yenilendi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan Mobbing İntiharları Hakkında Açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan Mobbing İntiharları Hakkında Açıklama

Güncellemelerin Kapsamı

Hastaneler, diyaliz hizmetleri, ADSH/ADSM, evde sağlık koordinasyon merkezleri ve 112 hastane öncesi sağlık hizmetleri için belirlenen göstergeler, güncelleme ihtiyaçları doğrultusunda revize edildi. 

Ayrıca, “SKS Tıp Merkezi Göstergeleri” de oluşturuldu ve rehberin üçüncü sürümü, üst yönetimin onayı ile Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlandı. Yapılan güncellemelerle ilgili bilgilendirme tablosu da rehbere eklendi.

Rehberin Uygulama ve Yükümlülükleri

Yeni rehber doğrultusunda, özel ve kamu hastaneleri, özel ve kamu ADSH/ADSM’ler, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri ve evde sağlık koordinasyon merkezleri Temmuz 2024 itibariyle çalışmalarını Sürüm 3’e göre yürütmekle yükümlüdür. 

Bu kapsamda, sağlık kurumlarının yeni ve güncellenmiş göstergeleri esas alarak performans ve kalite yönetimini sağlamaları beklenmektedir.

Gösterge Yönetim Rehberi Sürüm 3 için tıklayınız.
Makam oluru için tıklayınız.