CHP Milletvekili Kayıhan Pala’nın Değerlendirmesi

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olarak atanmasının ardından, Gazete Pencere Yazarı ve CHP Milletvekili Kayıhan Pala bir köşe yazısı kaleme aldı. Pala, yazısında Sağlık Bakanı değişikliğinin sağlık sektörüne etkilerini sorguladı. “Sağlık Bakanı değişti (mi?)” başlıklı yazısında, mevcut sorunların sadece bakan değişikliği ile çözülüp çözülemeyeceğini tartıştı.

Çıkar Çatışması ve Pandemi Yönetimi

Dr. Fahrettin Koca’nın özel bir hastane zincirinin sahibi olması ve bu nedenle çıkar çatışması yaşanması, sağlık bakanı olarak atanmasının doğruluğunu sorgulattı. Koca’nın pandemideki yönetim performansı, hekimlerin yurt dışına yönelmesi, depremlerde yıkılan hastaneler ve sağlıkta şiddet gibi konularla sık sık gündeme geldiğini belirten Pala, sağlık sektöründeki temel sorunları ele aldı.

Koca’nın pandemideki yönetimi eleştirilirken, özellikle veri şeffaflığı konusunda ciddi eksiklikler olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi başlangıcında tüm vakaları açıklamadığını, “Vaka ve hasta aynı şey değil” diyerek tıp camiasını şaşırttığını söyledi. Bu durum, bilim insanları ve meslek örgütleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 10 Aralık 2020’de, Sağlık Bakanlığı’nın daha önce gizlediği vaka sayısını açıklamak zorunda kalması, güvenilirlik açısından büyük bir yara açtı.

Pandemi Dönemi ve Veri Şeffaflığı

Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetimi eleştirildi. Pala, bakanlığın başlangıçta tüm vakaları açıklamadığını, “Vaka ve hasta aynı şey değil” diyerek tıp camiasını şaşırttığını söyledi. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün tahmin ettiği ölüm sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklananın 3,2 katı olduğunu belirtti. Bu durum, Türkiye’nin pandemide açıkladığı verilerin uluslararası alanda güvenilirliğini sorgulattı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Yetersizlikleri

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) yeterli yanıt veremediğini, temel üreme sayısının (R0) dünyadaki en yüksek değerlerden biri olarak (9,6) kayıtlara geçtiğini ifade eden Pala, pandemi sırasında araştırmaların engellendiğini ve aile hekimliği sisteminin başarısız olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın etkili bir birinci basamak hizmeti sunulması için gerekli düzenlemeleri yapmadığını ve sevk zincirini yürürlüğe koymadığını belirtti.

Sağlıkta Şiddet ve Çalışma Koşulları

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin halen büyük bir sorun olduğunu belirten Pala, Sağlık Bakanlığı’nın kapsamlı yasal düzenlemeler yapmadığını ve sağlık hizmetlerinin verimliliğinin düşük olduğunu söyledi. Ayrıca, beş dakikada hasta muayenesi gibi uygulamaların eleştirildiğini ve sağlık sisteminde ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi. Pala, sağlık çalışanlarının iş güvencesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklikler Yolda: Yaş ve Prim Gün Sayısı Yeniden Belirleniyor Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklikler Yolda: Yaş ve Prim Gün Sayısı Yeniden Belirleniyor

Şehir Hastaneleri ve Ekonomik Yük

Şehir hastaneleri projelerinin yüksek maliyetleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin aldığını belirten Pala, Dr. Koca’nın şehir hastanelerinin maliyetleri konusunda itiraf niteliğinde açıklamalar yaptığını kaydetti. Kamu-özel ortaklığı modeliyle yapılan şehir hastanelerinin kamu bütçesine getirdiği yükün altını çizdi.

Sağlık Bakanı Değişikliğinin Önemi

Pala, Dr. Fahrettin Koca’nın döneminin sağlık sektöründe ciddi sorunların devam ettiği bir dönem olarak anılacağını ve Sağlıkta Dönüşüm Programı yürürlükte olduğu sürece, sağlık bakanının kim olduğunun sağlık sorunlarının çözümüne yeterli katkıyı sağlayamayacağını belirtti. Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun bu sorunları nasıl ele alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.