Araç Muayene Ücretlerine Tepki: ‘77 TL Tahsilat Farkı Adil Değil’ Araç Muayene Ücretlerine Tepki: ‘77 TL Tahsilat Farkı Adil Değil’

Beş yıl içinde başvuru yapılmayan bazı ödemelerin hakkı ise tamamen ortadan kalkacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, SGK'daki zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerle ilgili detayları paylaştı.

Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler

Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü süre uygulamaları, yasayla belirlenen süre içinde kullanılmayan hakların bir daha kullanılamaz hale gelmesini ifade eder. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97. maddesi doğrultusunda, 4/1-a (SSK), 4/1-b (BAĞ-KUR) ve 2008 yılı Ekim ayı itibariyle 4/1-c (kamu görevlisi) kapsamında sigortalı olan kişiler için, meslek hastalığı, iş kazası, vazife malullüğü ve ölüm durumlarında bağlanması gereken aylık ve gelirler, hakkın elde edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.

Haklı Nedenle Başvuru Yapamama Durumları

Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılmadığı takdirde, bu durumun haklı bir nedene dayandığını ispatlayanlar için zaman aşımı hükmü uygulanmaz. 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre, beş yıl içinde talep edilmeyen gelir ve aylıklar zaman aşımı kapsamına girecek ve bu durumda olan kişilerin gelir ve aylıkları, yazılı başvuru tarihinden itibaren takip eden ayın başından itibaren başlayacaktı. 5510 Sayılı Kanun ise bu konuda vatandaşın lehine düzenlemeler getirdi.

2008 Öncesi ve Sonrası Uygulamalar

2008 öncesinde, SSK ve BAĞ-KUR’lular gelir ve aylıklarını beş yıl içinde almadıkları takdirde herhangi bir ödeme alamıyordu. Ancak 2008 sonrası için böyle bir zaman aşımı uygulaması bulunmuyor. Bu nedenle, 4/1-a ve 4/1-b kapsamında yer alanlar, gelir ve aylıklarını daha sonra talep etmeleri durumunda tüm birikmiş ödemeleri alabilirler.