Kamu personeline seyyanen zam uygulamasını içeren 7456 sayılı Kanun, 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7456 sayılı Kanuna göre, tüm kamu personeline seyyanen zam tutarı her ay ödenecektir. Bu zam miktarı, 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda belirlenecektir. Bu seyyanen zam ödemesi üzerinden sadece damga vergisi kesilecektir.

Seyyanen zam Temmuz ayında yarı oranında mı verilecek?

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak alırlar. Seyyanen zam da 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere verilecektir. Dolaysıyla seyyanen zam Temmuz maaşlarında tam olarak ödenecektir. Sadece 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmadığı için 1 ila 15'ini kapsayan dönem için ayrıca fark seyyanen ödemesi alınmayacaktır. Eğer 1 Temmuz'dan geçerli olarak yürürlüğe konulsaydı 8 değil 8+4=12 bin lira seyyanen ödeme alınacaktı.

Seyyanen ödeme hiç artmayacak mı?

Seyyanen ödeme 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık kaysayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödenecektir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre; 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle aylık katsayı 0,509796 olmuştur.

15 Temmuz itibariyle alınacak seyyanen zam şu şekilde hesaplanacaktır:

  • 15.965*,0509796= 8.138,89 TL
  • Damga vergisi: 61,77

Net ödeme: 8.077,12 TL olacaktır

Seyyanen ödeme tutarı her altı ayda bir maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak artacaktır. Yani memur maaşlarına hangi oranda zam gelmişse seyyanen zam tutarı da o oranda artacaktır.

Seyyanen zam tutarı olan 8.077,12 TL izin ya da rapor alındığında kesilmeyecektir.

Memurun icrası varsa icra kesilecektir.  2024 Ocak ayında seyyanen tutara zam gelecektir.

Memur ister sendika üyesi olsun ister sendika üyesi olmasın seyyanen zam tutarını maaşlarıyla beraber alacaktır. Seyyanen zammı alabilmenin tek şartı toplu sözleşme hükümlerinden faydalanıyor olmaktır. Memurlar sendikalı olsa da olmasa da toplu sözleşeme hükümlerinden faydalanmaktadır.