SES Üyeleri İzmir'de Kararlılıkla Toplanarak Taleplerini Duyurdu!

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan açıklamada, sağlık emekçileri "Grevli sendika hakkı, gerçek toplu sözleşme, insanca ve demokratik çalışma yaşamı" yazılı pankart açtı. Emekçiler, ellerinde "Ek ödeme değil, maaşa yansıyacak tek ödeme", "Lami cimi yok 5 yıla 1 yıl yıpranma tazminatı hakkımızdır", "Hastanelerde 7/24 ücretsiz kreş sağlansın" dövizleriyle taleplerini dile getirdi. KESK Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve SES MYK üyelerinin de katıldığı açıklamada, SES İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, yetkili sendika olmalarına rağmen haklarının gasbedilmesine karşı bugün Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldiklerini söyledi.

“GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME”

Ekonomik krize dikkat çeken Batmaz, “Bu yoksulluğu azaltacak, üretimden gelen gücümüzü hissettirecek, çalışma yaşamımızı güvenlikli ve güvenceli bir hale getirmenin en etkili yolu Toplu İş Sözleşme masasına götürülecek taleplerimiz ve taleplerimizi gerçekleştirme kararlılığımızdır” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi üyeleri adına açıklama yapan Eskişehir Şube Eş Başkanı Birtürk Özkavak da "Artık sağlık hizmetleri alınır satılır bir metaya dönüşmüş durumda. Sağlık hizmetleri kamusal ve ücretsiz niteliğini yitirmiş artı değer yaratılan, kar edilen alan konuma getirilmiştir" dedi.

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin artarak devam ettiğini kaydeden Özkavak, "Biz artan şiddetin sebebinin bu sağlık sistemi olduğunu biliyoruz. Yine yöneticilerin mesleklerimizi değersizleştiren yaklaşımları, halka karşı halkın bir parçası olan bizleri kötüleme yaklaşımları şiddetin artmasındaki en büyük nedenler arasında. Tek başına bu da değil elbette ki siyasilerin toplumda yarattığı kutuplaşma, gittikçe otoriterleşen yönetim biçimi nedeni ile kültür haline gelen şiddetinde etkisi var. Bu nedenle de biz şiddet üretmeyen bir sağlık sistemi inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

TALEPLER

Basın açıklamarında sağlık emekçilerinin temel talepleri şöyle sıralandı:

Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.

Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın.

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin.

Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın. Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın

Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın.

Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın.

Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,

Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.

Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın.

0-3 yaş çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz, 7/24 hizmet veren, nitelikli ve anadilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin oluşturulması güvence altına alınmalıdır.

Ücretli doğum izni artırılmalıdır, kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra altı ay ücretli doğum izni verilmelidir.

İstihdam biçimi gözetilmeksizin mazeret (eş durumu, sağlık, eğitim, can güvenliği vb.) tayinleri önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın

Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında; katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

(İzmir- Eskişehir/ EVRENSEL)