Ses Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Gülçin Türkmen, Onkoloji Doktoru Metin Pehlivan’la ilgili basınında çıkan haberlerin ardından Pehlivan’ı savunarak, hastayı kabul etmediği ve ölüme terk ettiği şeklindeki beyanların tamamen art niyet taşıdığını söyledi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Zonguldak Şube Başkanı Gülçin Türkmen, Dr. Metin Pehlivan ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkmen'in açıklaması şu şekilde:

"Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Metin Pehlivan hakkında bazı basın organlarında çıkan haberleri büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sendikamız, sağlık emekçilerinin yanı sıra halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını savunma ve mücadele etme misyonunu sürdürmektedir. Bu duyarlılıkla basında yer alan haberleri araştırdığımızda; meslektaşımızın 22 Mart 2024 Cuma günü öğleden sonra resmi izinde olduğu ve hastane dışında bulunduğu resmi belgelerle sabittir.

Dolayısıyla, 'hastayı kabul etmedi ve ölüme terk etti' şeklindeki beyanlar tamamen art niyetli ve yanlıştır. Bahsi geçen hasta, Bursa'dan gelmiş ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi aciline başvurmuştur. Acil servisten aranan Dr. Metin Pehlivan, izinli olduğunu ve onkolojik tedavinin ancak poliklinik koşullarında düzenlenebileceğini, acil bir durum olması halinde sürecin acilde bulunan hekimler tarafından yönetilebileceğini ifade etmiştir.

Dr. Metin Pehlivan, söz konusu hastayı en son yaklaşık 1,5 ay önce görmüştür. Bu süre zarfında izinli olduğu dönemde hastayla telefon üzerinden tedavi düzenlemesi yapılması imkansızdır. Onkoloji hastalarında birçok branşı ilgilendiren sıkıntılı durumlar yaşanabilmektedir. Ayrıca, hasta acil servis tarafından tıp fakültesine sevk edilmiştir. Yaptığımız incelemede, Dr. Metin Pehlivan'ın hastanedeki tek onkolog olduğu ortaya çıkmıştır."

Bir hastanede belirli bir branşta tek doktorun olması durumunda, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 42. maddesine göre aynı branşta birden fazla hekimin bulunması halinde icap nöbeti tutulabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, Danıştay 5. Dairesi'nin 2013/680 esas, 2014/9242 karar numaralı kararında da tek uzman hekimin icap nöbeti tutmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Anayasanın 50. maddesinde ise çalışanların dinlenme hakkının olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, bir sağlık çalışanının izinli olduğu veya mesai sonrası veya hafta sonu olduğu durumlarda icap nöbeti tutamayacağı açıktır.

Sağlık işkolunda her gün yeni bir şiddet haberiyle karşılaştığımız bir dönemde, bu tür haberlerin daha sağduyulu bir yaklaşımla yapılması gerekmektedir. Tek taraflı beyanlar üzerinden yapılan haberler, sağlık alanında şiddeti daha da artırabilir. Unutulmamalıdır ki, sağlık çalışanları olarak şiddetin çok çektiğimiz ve ölümle sonuçlanan olaylar yaşadığımız bir gerçektir. Her haberde vicdani sorumlulukla hareket etmek, tarafların dinlenmesini sağlamak ve gerçekleri araştırarak kamuoyuyla paylaşmak basının en temel sorumluluğudur.

Sendika Başkanı İlaç Yokluğundan Dert Yandı Sendika Başkanı İlaç Yokluğundan Dert Yandı

Ayrıca, yıllardır süregelen sağlık sistemindeki sorunlar, personel eksikliği gibi durumlarda sistemi eleştirmek gereklidir. Ancak bu eleştirilerin, sağlık emekçilerini değersizleştiren bir dil kullanılarak yapılması, sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz algıların artmasına neden olmaktadır.