Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen basın açıklaması, sendika temsilcisi Aydın Erol tarafından yapıldı. Erol, hükümetin işverenleri destekleyerek emekçilerin kazanımlarını ÖTV ve KDV zamlarıyla geri aldığını ifade etti. Ayrıca, TÜİK'in enflasyon ölçümüne göre asgari ücret artışından memnun olan bazı memur ve işçi sendika liderlerinin maaşlarını açıklamadıklarını ve emekçilerin zorlu ekonomik koşullarda yaşadığını belirtti.

Erol, büyükşehirlerdeki yüksek kira bedelleri nedeniyle bekar kamu çalışanlarının evlerini paylaşmak zorunda kaldığını vurguladı. Sağlık emekçilerinin emeklilik dönemine yansıyacak temel ücret taleplerine rağmen, sabit ek ödeme, taban ek ödeme ve teşvik ödemelerinin yeterli olmadığından bahsetti ve son olarak yapılan seyyanen zamla ilgili eleştirilerini dile getirdi.

EMEKLİLİĞE YANSIYACAK TEMEL ÜCRET

Yapılan zammın emekliliğe yansımadığını söyleyen Erol, "Seyyanen zam yüzdelik maaş artışlarında değerlendirmeye alınmıyor. Sağlık emekçisinin çalışırken aldığı maaşın yarısı emekli olduğunda kesiliyor" diye konuştu.

Erol, sağlık emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

  • Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin, performans, ek ödeme-teşvik, seyyanen zam değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret verilsin.
  • Liyakatsiz atamalara, mobbinge, baskılara son verilsin.
  • Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler, katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın.
  • Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamında, fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak ödensin sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere ayrımsız olarak uygulansın.
  • Sağlık meslek örgütleriyle birlikte etkin sağlıkta şiddet yasası hazırlansın ve kanunlaşsın
  • Kiralar İstanbul gibi büyük şehirlerde 2-3 kat arttı, işçi ve emekçilerin maaşlarına büyükşehir tazminatı istiyoruz.
  • Gelir vergisi oranı %15 de sabitlensin
  • Giyim yardımı piyasa koşullarına göre güncellensin,
  • Ücretsiz 24 saat açık kreş,
  • Gece çalışma iki katı mesai sayılsın, nöbet ücret

(İstanbul/EVRENSEL)