Herhangi bir kriter ve şart göz önüne alınmadan, örneğin Başhekim’in ya da müdürün eşi olması özelliği sayesinde servis sorumlusu olabilen bazı çalışanların uygulamaları sahada tepki çekiyor.

Nöbet listelerini istedikleri gibi hazırlayan, istediği kişilere ayrıcalık tanıyan, yıllık izinlerini ne zaman isterseler o zaman alabilen bazı servis sorumluları olayı artık iyice abartarak eşlerinin ve çocuk bakıcılarının çalışma şekillerine göre farklı uygulamalara imza atıyorlar.

Sorumlular mesaileri belirleme avantajını sonuna kadar ellerinde tutuyolar. Nöbet listelerini istediği şekilde hazırlayıp istediği kişileri birbirleri ile fixleye biliyorlar. Yıllık izinleri de ne zaman isterlerse o zaman alabiliyorlar. Eşleri ve çocuk bakıcılarına göre çalışma hayatlarını düzenleme avantajlarına sahipler. Ancak bu kolaylıklar bazı sorumlular tarafıdan sadece kendileri ve yakın çevreleri için geçerli. Diğer çalışanşları ise onlara hizmet eden , boşlukları dolduran kişiler gibi görüyorlar.

Adaletin olmadığı yerde huzur ve istikrarda olmaz. Sağlıkta binlerce servis, birim ve istasyon sorumlusu var.

Bu sorumluların seçiminde;

  • Meslekteki çalışma yılı
  • Gördüğü lise, önlisans ve lisans eğitimleri
  • Kişilerle uyumu
  • Çalışanlığı ve fedakarlığı
  • Azim ve

istediği gibi konulara dikkat edilmelidir.