Daha ilk aylardan enflasyon altında kalan fark ödemesinin sabit gelirli memurların alım gücünü düşürdüğü belirtilen açıklamalarda, 6 ay sonra verilen enflasyon farkı geçmiş dönemi kapsamadığı için o ana kadar oluşan farklar memurların cebinden çıkmaktadır deniliyor.

Çoğu memur sendikası memurların yaşadığı kayıpların karşılanması için öncelikle daha önceki dönemlerde yaşanan kayıpların telafi edilmesini de istiyor.

Yapılacak enflasyon farkı hesaplamalarının aylık olarak enflasyon kayıplarını karşılayacak şekilde maaşlara yansıtılmasının hakkaniyetli olacağı vurgulanıyor.

112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor! 112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor!

Hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki dört katı aşan farklılık nedeniyle kamu görevlileri başta olmak üzere ücretlilerinin enflasyon kaynaklı mağduriyetlerinin geçmişe etkili olacak şekilde tazminini sağlayacak bir uygulama bekleniyor.

Kamu görevlilerinin maş ve ücretlerinde yapılan artışın enflasyonun altında kaldığı aylardaki gelir kaybının/maaşlardaki reel ücret azalışının hesaplanarak, 2023 yılı enflasyon tazminatı olarak 2024 Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte ödenmesini sağlayacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi talep ediliyor.