İtirazlarını dile getiren sendika, paket kapsamında yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için hukuki yollara başvurduğunu duyurdu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yazılı olarak yaptığı açıklamada, sendika olarak "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni önemsediklerini dile getirerek çağrıda bulundu.

Büro Memur-Sen'den Tasarruf Paketine Dava Açıldı

Büro Memur-Sen, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne yönelik itirazlarını net bir şekilde dile getirdi. Sendika, paketin kamu görevlilerinin kazanımlarını mali yük olarak görüp tasarruf kapsamına almasını eleştirerek, bu duruma karşı dava açtığını duyurdu.

Ali Yalçın: Toplu Sözleşme ile Kazandığımız Servis Hizmeti Hakkı Engellenemez! Ali Yalçın: Toplu Sözleşme ile Kazandığımız Servis Hizmeti Hakkı Engellenemez!

Kazanımlar Gasbedilemez

Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan, gece gündüz demeden görevini ifa eden kamu görevlilerinin kazanımlarının tasarruf paketiyle gasbedilebileceği düşüncesinin kamu çalışanlarını tedirgin ettiğini belirtti. Yazgan, "Bu bakış açısı, kamu görevlilerini tedirgin ediyor. Bu sebeple uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz" dedi.

Fazla Çalışma Ücreti ve Servis Hizmetine Dava

Toplu sözleşme masasında kazanıma dönüşen ancak "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için harekete geçtiklerini belirten Yazgan, sendikanın bu maddelerin iptali için dava açtığını söyledi.

Kamu Çalışanlarının Hakları Korunmalı

Büro Memur-Sen, kamu çalışanlarının haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, tasarruf paketinin bazı maddelerinin uygulanmasına itiraz ediyor. Sendika, kamu görevlilerinin kazanımlarının korunması ve haklarının savunulması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Büro Memur-Sen'in "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne karşı açtığı dava, kamu görevlilerinin haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Sendikanın bu girişimi, kamu çalışanlarının haklarını savunma mücadelesinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.