İşte o açıklama;

Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcisi Bekir Karaca, haksızlıklara göz yummadığı için baskıya ve sürgüne maruz kaldı. Yaşanan bu olay üzerine, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Eylem Kaya Eroğlu ve Tayyar Özcan, Tokat Temsilciliği ile birlikte Vali Vekili ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir açıklama yapıldı.

Eş Genel Başkan Hüsnü Yıldırım, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Eylem Kaya Eroğlu ve Tayyar Özcan, Tokat Temsilcilik Eş Başkanı Derya Kaya Bayçu ile birlikte, Tokat Vali Vekili Kaya Çelik ile yapılan görüşmede, isteği dışında Niksar Devlet Hastanesi'ne tayin edilen İş Yeri Temsilcisi Bekir Karaca'nın durumu ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadıkları sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği açıklamada Eş Genel Başkanımız Hüsnü Yıldırım, sendikamızın deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, “Biz bunları yaparken siyasi iktidar ve mülki amirlere de bir kez daha hatırlatıyoruz, bu ülkede yaşanan haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı sessiz kalmayız, kalmayacağız da. Yaptığımız görüşme neticesinde hukuk sürecinin işletileceğinden ve bunun sonucunda da bizim haklılığımızın ortaya çıkacağına eminiz” dedi.

Yıldırım’ın ardından söz alan TİS ve Hukuk Sekreterimiz Eylem Kaya Eroğlu ise “Bütün kamu otoritelerinden ve sağlık politikası yapıcılarından tek isteğimiz insanca yaşamak ve bunun için de ses çıkarmaya devam edeceğiz. Disiplin hukukunun sopa olarak sallanmasına artık izin verilmesin. Bu konuyla ilgili yasal bir düzenleme yapılsın, yapılan soruşturmalar tarafsız değil, bütün yöneticiler de taraflı” diye konuştu.

Temsilciliğimiz adına açıklama yapan Tokat Temsilcilik Eş Başkanımız Derya Kaya Bayçu da şöyle konuştu:

“Liyakatsız yöneticilerin, kurumları, kendi babalarının çiftliği gibi kanuna, mevzuata, çalışma ve insan haklarına riayet etmeyerek kamusal hizmete verdikleri zararları ortaya çıkardıkça, onlara karşı durdukça, doğruyu söyleyip uygulanmasını talep ettikçe mobbinge uğruyoruz, tehdit ediliyoruz, sürülüyoruz. Sağlık-Sen’den istifa edip SES’e üye olmasından itibaren mobbinge maruz kalan üyemiz, maaş mutemetliğini yaparken kamu işçilerinin fazla mesailerinin ödenmesiyle ilgili bir usulsüzlük gördü. Bunu fark ederek buna imza atmak istemedi. Tutanaklarını tuttu. ‘İster imzanı at ister atma bu böyle ödenecek’ diye bir dayatmaya maruz kaldı ve arkasından da atmasan da atacak birini buluruz diye görev yerini değiştirdiler. Bundan sonra mobbing, sataşmalar ve psikolojik şiddet devam etti. Erbaa Devlet Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Bekir Karaca maaş mutemetliği yaptığı sırada kamu işçilerinin maaş ödemelerinde usulsüzlükler tespit etmiş konu ile ilgili tutanaklar tutmuş kanunsuz emri uygulamamış ve elindeki belge ve bilgilerle sendikamız aracılığıyla Sağlık Bakanlığı Teftiş kuruluna başvuru yapılmıştır. Hemen arkasından İşyeri temsilcimiz Bekir Karaca maaş mutemetliğinden alınarak acil birimde görevlendirilmiştir. Sonrasında baskının dozu artarak devam

etmiştir.  Sendikal çalışma yapmaması için disiplin hukuku sopası devreye sokulmuştur. Yandaş sarı sendikalara arkasını yaslayarak makam ve koltuk edinerek kamuyu zarara uğratanlara karşı hiçbir işlem yapmayanlar, kılıfına uydurarak açtıkları disiplin soruşturması sonucunda işyeri temsilcimize uyarı cezası tecziye etmiş ve hemen akabinde uyarı cezası gerekçesiyle Niksar Devlet Hastanesine sürgün edilmiştir. Taşra illerinde SES üyesi olunca bu baskılar daha da artıyor. Birçok hastanemiz bu durumda, herhangi bir kamu zararına itiraz ettiğimiz zaman ya da bu kanunsuz emri uygulamadığınız zaman hemen disiplin sopası devreye sokuluyor. Üyelerimiz bu tarz psikolojik şiddeti, mobbingi yaşıyor. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruluna, Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne soruyoruz ve sesleniyoruz: Erbaa Devlet Hastanesinde bir usulsüzlük ve kamu zararı karşısında neden soruşturma başlatılmadı. Hastane idari ve mali işler müdürü bu gücü kimden almaktadır. Hukuk tanımayan, kamuyu zarar uğratan, görevini kötüye kullanan yöneticilere karşı SES’siz kalmayacağız. Sendika olarak üyemiz Bekir Karaca için hukuksal mücadelemiz sürecektir.

Buradan sorunun muhataplarına bir kez daha sesleniyoruz:

✓ Sürgün ve cezalar derhal geri çekilsin!

✓ Personel arası ayrımcılığa, mobbinge, keyfi görevlendirilmelere son verilsin iş barışı sağlansın

✓ Personel görevlendirilmelerinde ve idareci atamalarında liyakat esas alınsın.

✓ Soruşturmalar adil ve şeffaf bir şekilde yürütülsün.

✓ Neredeyse ülkenin tamamında tüm bu sorunların temelini oluşturan siyasal kadrolaşmaya son verilsin.

✓ Kimse torpil ile korunup kollanmaksızın, adil ve eşit bir ortamda çalışmak ve ihtiyacı olan herkese adil ve eşit bir hizmet sunmak istiyoruz.

✓ Mesleki alanımıza yönelik olmayan işlerde çalıştırılmak istemiyoruz.

✓ Uluslararası hukuk ve anayasa ile güvence altına alınmış sendikal haklarımızı kullanmamız önündeki tüm keyfi engellemelerinizi kaldırın.

Sürgün arkadaşımız geri gelene, taleplerimiz karşılanana kadar demokratik fiili ve meşru mücadele ile direnmekten bir adım bile geri atmayacağız.”