Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun basın açıklamasını okuyan Kütük, "Kamu tasarrufu tedbirleri açıklandı, ancak fatura yine halka ve kamu emekçilerine kesilmiştir" dedi. Açıklamada, 17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanmasına, bürokratik işlemlerin azaltılmasına ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirleri içerdiği belirtildi.

Kütük, genelge hükümlerini eleştirerek, "Tasarrufun yine kamu emekçilerine dayatıldığı, Anayasa, kanunlar ve toplu sözleşme ile elde edilen tüm kazanımların ortadan kaldırıldığı, kamuda lüks ve şatafatın devam ettiği görülmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "90 ayrı kamu kurumundan maaş almalar, itibardan tasarruf olmaz anlayışının artarak devam ettiği de görülmektedir" dedi.

BES: Memur Ailesinin Açlık Sınırı Haziran 2024'te 25 Bin 374 TL BES: Memur Ailesinin Açlık Sınırı Haziran 2024'te 25 Bin 374 TL

Açıklamada, genelgede yer alan fazla mesai ücretlerinin kesilmesi, personel servislerinin sonlandırılması ve belirli kadrolara atamaların sınırlandırılması gibi düzenlemelerin hukuksuz ve kamu hizmetlerini aksatıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Özellikle, kamuya personel alımının emekli sayısıyla sınırlandırılmasının kamu hizmetlerini verilemez hale getireceği belirtildi. Eğitim, sağlık, yargı, ulaşım gibi iş kollarında iş yükünün artacağı, iş güvenliği ve barışının bozulacağı ifade edildi.

Birleşik Kamu İş, genelgenin "Personel Giderleri" ve "Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler" başlıklı bölümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a başvurdu. Konfederasyon, kamu emekçileri ve toplumun emeğiyle geçinen kesimleri için bu genelgeye karşı demokratik yollardan mücadele edeceklerini bildirdi.