Sendika ile UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. arasında bir süredir devam eden 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işçi tarafı yüzde 64 oranında zam aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada;

Uluslararası kargo şirketi UPS Kargo’da 1300 üyemiz adına sürdürdüğümüz, ücret artışları konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev aşamasına geldiğimiz Altıncı Dönem TİS görüşmeleri, sözleşmenin imzalanması ile sonuçlandı.

ÜCRET VE SOSYAL HAKLARDA ÖNEMLİ KAZANIMLAR

Başarı ile sonuçlandırdığımız TİS ile sendika üyesi işçilerin almış oldukları ücretlerine birinci yıl, yüzde 64 oranında; sosyal haklarla birlikte yüzde 80 oranında zam alınması sağlandı. Yıl içerisinde, asgari ücrete zam yapılması halinde, ücretlerin asgari ücrete yapılan zam oranında arttırılması sağlandı.

İkinci yıl ücretleri, yıllık enflasyon oranı ile asgari ücrete yapılan zam oranı gözetilerek hangisi yüksekse o oranda arttırılacak. Yine yıl içinde asgari ücrete zam yapılması halinde ikinci yıl ücretleri, asgari ücret zammı oranında arttırılacak.

KIDEM ZAMMI

Ücretlerin yanı sıra; 5 yıla kadar kıdemi olanlar için 200 TL, 10 yıla kadar kıdemi olanlar için 300 TL, 10 yıl ve üzeri kıdemi olanlar için 400 TL kıdem zammı ödenmesi TİS ile imza altına alındı.

Sözleşmenin ikinci yılında; her bir kıdem yılı için 60 TL kıdem zammı uygulanacak.

İKRAMİYE ARTIŞLARI

İmzalanan TİS ile birinci ve ikinci yıl 15’er gün arttırılarak toplamda 30 gün artış yapılması sağlandı.

SOSYAL HAKLAR

Sosyal haklara birinci yıl yüzde 64 oranında artış yapıldı. Sosyal haklara ikinci yıl, enflasyon artışı oranında artırım yapılacak.

Yemek ücretlerinin İstanbul için net 110 TL, diğer iller için net 100 TL olarak uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, banka ile yapılacak sözleşme çerçevesinde çalışanlara banka promosyonu ödenmesi TİS ile imza altına alındı.

TİS SÜRECİNİ ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE SÜRDÜRDÜK

Sendikamız TİS sürecini üyeleriyle birlikte sürdürdü. TİS taslağının hazırlanmasından imzalanmasına kadar geçen her aşamada üyelerimizin sürece katılımı sağlandı. TİS görüşmelerinin her aşamasında üye işçiler görüşmeler hakkında bilgilendirildi.

Ücret maddesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev aşamasına gelinen TİS görüşmelerinin son aşamasında da üyelerimizin tamamının katıldığı toplantılar yapıldı ve TİS’in imzalanması veya greve gidilmesi konusu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda üyelerimizin yüzde 80’ninin onayı ile TİS’in imzalanmasına karar verildi.

Hafta da 5 gün çalışmanın olduğu tek kargo firması olan UPS Kargo’da, imzalanan TİS ile hafta tatili çalışmalarında ücretlerin yüzde 100, hafta sonu çalışmalarında da yüzde 75 zamlı olması sağlandı.

Çok düşük ücretle, fazla mesai bile ödemeden günde 10-12 saat işçi çalıştıran sendikasız kargo firmalarının haksız rekabetine, örgütlü olduğumuz işyerleri üzerinde yarattıkları baskıya rağmen, üyelerimizi hiçbir hak kaybına uğratmadan başarılı bir TİS imzaladık.

Editör: Güler Sağlam