Bahçeli’den Sert Mehmet Şimşek Eleştirisi: Asıl sorumlu.. Bahçeli’den Sert Mehmet Şimşek Eleştirisi: Asıl sorumlu..

Tonsillektomi  ameliyatı sonrasında gelişen kanama komplikasyonunu, komplikasyon hakkında gerekli aydınlatma yapılmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından KBB uzmanına malpraktis kabul edildi.

Mahkemede bilirkişi ise; çocuk hastada meydana gelen bedensel zarar için hekimin 39 milyon TL tazminat ödemesi gerektiğini savundu.

Hekim sendikası ise 1 hekimin tek başına 39 milyon TL’yi nasıl ödeyeceğini sorgulayarak hekimin ömrü boyunca çalışsa bile ödeyemeyeceği bu tazminatı çocuklarına miras bırakmaması gerektiği savunuldu.

Diğer taraftan tazminat miktarı ile ilgili diğer ülkelerde olduğu gibi bir üst sınırın getirilmesi savunuldu.