Söz konusu maddeye göre, kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olmalıdır. Bu, örgütlerin kuruluş, işleyiş ve yönetimlerinde hiçbir müdahalenin olmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarının tahakkümü altında olmamalı ve bu tür müdahalelere karşı yeterli korumadan yararlanmalıdır.

Sağlık-Sen Trabzon Üniversite Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi! Sağlık-Sen Trabzon Üniversite Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi!

Uğur Şen'in vurguladığı gibi, bir kamu makamının örgütlerin kuruluşunu geliştirmeye veya kontrol altında tutmaya yönelik mali veya diğer destek önlemleri, sözleşmenin bu ilkesine aykırıdır.

Genel Başkan Şen, bu çerçevede toplu sözleşme ikramiyesinin tamamen kaldırılmasını savunmaktadır.Ona göre, bu adım, kamu görevlileri örgütlerinin bağımsızlığını güvence altına alacak ve müdahalelere karşı etkili bir koruma sağlayacaktır.

Kamu görevlileri arasında gündemde olan bu konu, çalışma ilişkileri ve kamu hizmeti sözleşmelerine dair tartışma başlatmış durumda. İlerleyen günlerde konuyla ilgili yapılacak görüşmeler ve alınacak kararlar, kamu görevlilerinin hakları ve örgütlenme özgürlükleri açısından önemli karar olacak.

Toplu Sözleşme İkramiyesi;

1-ILO ya aykırı. (87, 98, 151 no’lu sözleşmesi)

2- Anayasaya aykırı .( Anayasa Mahkemesi kararı, 25.06.2009, E:2006/94, K:2009/92, RG:10.11.2009,27402.)

3- Sendikal mücadeleye engel.

4-Sendika üyelerinin Sendikaya aidatların hesaplarını sormasına engel.

5-Sendikaların faaliyet göstermeden gelir elde etmesinde etken

6- Sendikal özgürlüğüne müdahaledir.

7-Sendika Yöneticilerin çok fazla maaş, huzur hakkı vb ücret almasında etken

Toplu sözleşme masasında sendikalar yeterince mücadele etmemekte toplu sözleşme ikramiyesi artarsa memurlar mecbur sendika üyesi olacak zihniyeti hakimdir.

Toplu Sözleşme ikramiyesi memurlar için kazanım değil en büyük kayıptır.

Toplu sözleşme ikramiyesi sendikaların toplu sözleşme masasındaki başarısızlığının örtüsüdür.Toplu sözleşme ikramiyesi üyeye sus, sendikaya kabullen payıdır.

Sendikal özgürlüğe ve mücadeleye engel toplu sözleşme ikramiyesi ivedilikle kaldırılmalıdır.

Uğur ŞEN

BİZİM SEN Genel Başkanı

Editör: Serap