Başkan Zengin, özellikle büyükşehir hayatının giderek zorlaştığını vurgulayarak, konut ve ulaşımdaki maliyet artışının memurların bütçelerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı, yemek ve giyim yardımı konularında da yüksek maliyetlerin, eriyen maaşlar karşısında memurları zor durumda bıraktığını belirtti. Başkan Zengin, bu noktada tüm memurları kapsayacak yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Zengin, özellikle büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam mücadelesinin zorlaştığını ve konut sorununun ortaya çıktığını ifade etti. Yüksek konut fiyatları ve kontrolsüz kira artışları nedeniyle özellikle büyükşehirlerde ve konut sayısının sınırlı olduğu illerde kamu görevlilerinin uygun ev bulmakta zorlandığını belirten Başkan Zengin, ortalamada 24 bin TL olan memur maaşının, özellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde aylık 15-17 bin TL'ye kadar çıkan kira giderini karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi.

Başkan Zengin'in çağrısıyla, memurların ekonomik sorunlarına çözüm bulunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Yemek Yardımı Konusu Büyük Bir Sorun

Yemek yardımı konusuna da değinen ZENGİN, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda memurlara yapılan yemek yardımının nakit olarak verilememesi sorununa dikkat çekti. Zengin,” Enflasyona bağlı olarak yükselen gıda fiyatları, mutfak masraflarını da artırmış, bir memurun öğle yemeğini lokantalardan karşılaması hayal olmuştur. Yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda ise memurlara yapılacak yemek yardımı konusu büyük bir sorundur. Yönetmelik gereği memurlara yemek yardımının nakit olarak verilememesi nedeniyle, yemek hizmeti sunulmayan kurumlarda memurlarımız başka kurumların yemekhanelerine yönlendirilmekte, çoğu zaman bu kurumlarda yemek sıkıntısı yaşanmakta ve memurlarımız kendi imkânlarıyla öğünlerini geçiştirmek zorunda kalmaktadır.

Dolayısıyla sunulmakta olan bir hizmetten bazı memurlar belirli bir ücret karşılığında faydalanabilmekte yemek hizmeti olmayan kurumlarda ise kamu çalışanlarının yemek konusu büyük bir çileye dönmektedir. Bütün dünyada artan enerji fiyatları ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını etkilemekte, ulaşım giderleri aile bütçesi içinde giderek daha fazla yer kaplamaktadır. Hal böyle iken memurlarımızın çoğunluğu için bir servis hizmeti sunulmadığı gibi ulaşım yardımı da yapılmamaktadır. “şeklinde konuştu.

Giyim Yardımları Konusunda Yeniden Düzenleme Yapılmalı

Giyim yardımları konusunda da düzenleme talebinde bulunan Zengin, nakit ödenen giyim yardımının günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. Zengin,”Memurlarımıza ödenmekte olan giyim yardımları konusu da düzenlenmeyi bekleyen bir başka alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Nakit ödenen giyim yardımının günün şartlarına göre yeniden belirlenmesi ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde genişletilmesi yerinde olacaktır. Görülüyor ki, ekonomik gelişmeler memurlarımızı zorlamakta, artan enflasyon zorunlu harcamaları yükseltirken maaşları da sürekli eritmektedir.

Sağlık Çalışanlarına Ceza Niteliğinde Olan Hiç Bir Kanun Kabul Edilemez! Sağlık Çalışanlarına Ceza Niteliğinde Olan Hiç Bir Kanun Kabul Edilemez!

Bu durum, kamu çalışanları açısından özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere konut ve ulaşım sorununun yaşandığı illerde görev yapmayı adeta çileye dönüştürmektedir. Bu nedenle kamu çalışanlarının yemek yardımı konusunun güncellenmesi, servis ve ulaşım yardımlarının tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kira ve giyim yardımı gibi sosyal yardım kalemlerinin müktesebata eklenmesi bir zorunluluk halini almıştır.” İfadelerini kullandı.

Editör: Serap