İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde düşük teşvik ücretleri sonrası hekimler adeta ayağa kalktı.

Yeni açılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde hekimlerin düzenlediği eylemde İzmir’deki hastaneler arasında en düşük ücretini aldıklarını ileri sürerek personel eksikliği ve asistan doktorların gördüğü muameleden şikayetçi oldular.

KAMUDA ÜCRET DENGESİZLİĞİ CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

Hekimler adına açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Bahar Sarı Narğis, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun hekimlerin geçinme sıkıntısı çekmesine neden olduğunu dile getirdi. Son 2 ayda benzine yapılan zamların yüzde 70'i aştığını, ev kiralarının ise ciddi bir şekilde arttığını belirten Narğis, en son yapılan zamların ise enflasyon karşısında eriyip gittiğini ifade etti. Kamudaki ücret dengesizliğinin çok ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Narğis, dikey hiyerarşinin acilen düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde, hekim bulmanın zorlaşacağını belirtti.

HEKİM SESİ DUYULSUN

Narğis ayrıca, İzmir'in en az teşvik alan hastaneleri arasında Şehir Hastanesi'nin bulunduğunu ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Alelacele açılan, malzemelerinin diğer hastanelerden temin edildiği ve personel açığının geçici olarak doldurulmaya çalışıldığı bu hastanenin yükünü çeken hekimlerin seslerinin duyulmasını istedi. Olağanüstü performans gösterdikleri bu sistemde emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirtti.

Narğis, Şehir Hastanesi'nde çalışan hekimlerin aldığı maaşın önemsiz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Genç Sağlık Sendikası Manisa Şubesi Kuruldu Genç Sağlık Sendikası Manisa Şubesi Kuruldu

Ağır iş yükü, yetersiz personel sayısı, 3-5 dakikada bir muayene, uzun nöbet süreleri ve kâr odaklı performans sistemi nedeniyle büyük zorluklar yaşıyoruz. İzmir'in kilit hastanesi konumundaki Şehir Hastanesi'nde ise durum daha da vahim. Doktorlar ve sağlık personeli ekstra yoğunlukta çalışırken, emeklerinin karşılığı neredeyse hiç. İzmir'in en az teşvik ücreti veren hastanesi gibi görünüyoruz! Maaşlarımız, taban ücret, sabit ücret, teşvik gibi kalemlerle birlikte Şehir Hastanesi'nde göz ardı edilecek kadar düşük hale getirildi. Bu iş yükü ve düşük maaşlarla hizmet veremeyecek durumdayız! Şubat ayındaki yoksulluk sınırı yaklaşık olarak 60 bin lira seviyesindeydi. Emekli bir uzman hekim bile bu sınırın altında maaş alıyor. Emekli ikramiyesine yansıtılmayan maaş dışı gelirler, emeklilik döneminde yaşam sürmeyi uman doktorların geçimini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir."

Başkan Narğis, hekimlerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

Sağlık çalışanlarının sayısının artırılması, sağlığa ayrılan bütçenin artırılması, insan onuruna yakışır ve en az 15-20 dakika olan muayene sürelerinin sağlanması istiyoruz. Hekimlik yasasının görev ve sorumlulukları açıkça belirlemesi, hastanelerde çalışan güvenlik görevlilerine gerekli yetkilerin verilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması, şiddete en çok maruz kalan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin düzenlenmesi, yoksulluk sınırının üzerinde yaşam standartlarının sağlanması ve destek ödemelerinin yapılması suretiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi temel taleplerimizdir! Aceleyle açılan, hastalara müşteri gibi davranan ve kâr amacı güden bu sistemde, biz çalışanları motive etmek yerine, görevimiz olmayan işlerde çalıştırarak emeğimizi sömürüyorsunuz ve hak ettiğimiz ücretleri vermiyorsunuz. Bu sisteme bir son verilmelidir. Her gün bir asistan arkadaşımızın iş yükünün arttığı ve alım gücünün azaldığı, bir de idari baskılar nedeniyle intihar haberleri aldığını görmekteyiz. Her dört hekimden biri, bu baskılardan dolayı yurt dışına gitme planları yapıyor. Oysa ki biz sadece yaşatmak ve yaşamak istiyoruz.”