Yücel, yaptığı açıklamada, "İzmir Bayraklı'da açılan şehir hastanesinin en büyük sorunu personel eksikliği. Yeterli personel çalıştırılmadığı için hizmet aksamaları yaşanıyor. Yüklenici firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinin faturasını da doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna tüm sağlık çalışanları ödüyor. Doktorun, ameliyathane temizlediği, hemşirenin hasta taşıdığı nerede görülmüş?" dedi.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin faaliyete geçtiği günden bu yana sorunların katlanarak arttığını ifade eden Yücel, Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırarak, derhal bu skandala son verilmesini beklediklerini belirtti. Meclis gündemine taşınan bu iddia, hastanenin iç işleyişi ve personel eksikliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

“ AK Parti İKTİDARLARI DÖNEMİ, SKANDALLARIN DÖNEMİ”

AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen ve Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastaneleri, yurttaşa dert yükü olmaya devam ettiğini aktaran Yücel, “Bir hastane düşünün ki ameliyathanelerin temizliğini doktorlar yapıyor. Hastaları ve malzemeleri ise hemşire ve teknisyenler taşıyor. Yapılan açıklamalara göre; yüklenici firma üstlendiği temizlik, taşıma, yemek, güvenlik gibi hizmetleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmiyor. Bunun faturası da sağlık çalışanlarına ve hastalara kesiliyor. Üstelik İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, sterilizasyon hizmetleri de düzgün şekilde yerine getirmediği için ameliyatların da  aksadığı iddia ediliyor. Sağlık hizmeti veren bir kurumda sterilizasyon hizmetinin aksaması büyük bir skandal! AK Parti iktidarının skandalları bitmek bilmiyor” diye konuştu.

“ŞİMDİ DE DOKTORU GÜVENLİK GÖREVLİSİ Mİ YAPACAKSINIZ?”

Acil servislerde güvenlik elemanı sayısının yetersiz olduğuna, şehir hastanesinin çok büyük bir alana yayılmış olması nedeniyle güvenlik elemanlarının hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmekte geciktiğine ve hastanede sadece bir polis memurunun görev yaptığına da değinen CHP’li Yücel, “Doktorları temizlik görevlisi yaptınız yetmedi, güvenlik elemanı yok diye şimdi de doktorları mı güvenlik görevlisi yapacaksınız? Yemekhane hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle personel çoğu zaman yemek yiyemeden, karnı aç bir şekilde çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Şimdi böyle bir hastane henüz kendi doğal niteliklerini dahi yerine getiremiyorken sağlık hizmetini nasıl verecek?” dedi.

CHP’Lİ YÜCEL’DEN SAĞLIK BAKANINA SORU ÖNERGESİ

Kamuda Her Kalemde Tasarruf Geliyor! İşte Acı Reçetenin Detayları Kamuda Her Kalemde Tasarruf Geliyor! İşte Acı Reçetenin Detayları

AK Parti’nin “sağlıkta reform” adı altında, sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştürdüğünü, ülkede nitelikli sağlık hizmetine erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getiren Yücel’in Bakan Koca’nın cevaplaması üzerine verdiği soru önergesi ise şöyle:

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde temizlik, taşıma, güvenlik ve yemek hizmetleri hangi şirket tarafından karşılanmaktadır?

Bu hizmetleri yerine getiren yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin kapsamı nedir? Söz konusu sözleşmede “hastanenin açılışından itibaren 6 aylık sürede ilgili şirketin bir sorumluluğunun” olmadığı yönünde bir düzenleme var mıdır? Eğer böyle bir düzenleme varsa; sorumlu olduğu hizmetleri geç ve eksik yerine getiren şirkete böyle bir imtiyaz tanınmasının sebebi nedir?

  • Sterilizasyon hizmetlerindeki aksama nedeniyle ameliyatların gecikmesinden ve olası hayati risklerden kim sorumludur?
  • Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, -her biri ayrı ayrı belirtilmek üzere- temizlik, taşıma, güvenlik ve yemek hizmetlerinde kaç kişi çalışmaktadır?
  • İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, yeterli temizlik hizmeti verilmediği için doktorların ve hemşirelerin ameliyathaneleri temizlemek zorunda kaldığı doğru mudur?
  • İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve nitelikli şekilde verilmesi için Bakanlığınızca acilen önlem alınması düşünülmekte midir?