Başta gıda olmak üzere barınma gibi zaruri ihtiyaçlarda artan fiyatlar nedeniyle memur öncelikle maaşlarına en az %15 ek zam talep ediyor. Son 10 yılda memurun aldığı ücret asgari ücret karşısında. erimiş durumda.

Seçimden Önce Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları:

 1. Her konuda af çıkarken 2005 yılından bu yana memura af çıkmamıştır. Memurlara da disiplin affı getirilmelidir.

 2. Asgari ücrete her yıl enflasyon üzerinde zam yapılırken, memura hedeflenen enflasyon üzerinden zam yapılması, asgari ücret-memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarına seyyanen zam+yüzdelik zam yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir.

 3. Bekar bir asgari ücretlinin aldığı maaş ile bekar ve 9/1 kadro/dereceli bir memurun aldığı maaş önümüzdeki yıllarda eşitlenecektir. Hedeflenen enflasyondan değil enflasyon+yüzdelik zam yapılmadıkça memur maaşları asgari ücret olacaktır.

 4. Yüksek lisans mezunu memurların maaş ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

 5. Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılmalıdır.

 6. Dini bayramlarda memurlara da bayram ikramiyesi verilmelidir.

 7. Gelecekte EYT sorunu oluşturacak olan 5510 ve 5434 Sayılı Kanun’a tabi memurlar arasındaki farklar kaldırılmalıdır.

 8. Adil olmayacak olan 3600 ek göstergenin 4 meslek grubuna verilmesi yerine, tüm memurlara eğitim durumuna (yüksek lisans, doktora…) 3600 ek gösterge verilmelidir.

 9. Memur, VHKİ gibi kamuda en alt kademedeki memurların maaşlarında iyileştirme yapılmalıdır.

 10. Toplu Sözleşme Kanunun değiştirilmelidir. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılmalıdır. Memurlara grev hakkı verilmelidir.

 11. % 20’lik ağır vergi dilimi yükü % 10'a düşürülmedir.

 12. Görevde yükselme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır.

 13. İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşülmemelidir.

 14. İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı ve 3 ayda bir ikramiye ödemesi yapılmalıdır.