Memur sicil affı, ülkelerin mevzuatına göre değişebilir. Türkiye'de memur sicil affı konusu, kamu görevlilerinin sicil kayıtlarındaki cezaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Son olarak, Türkiye'de 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı Kanun kapsamında, memur sicil affı düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme kapsamında, sicil kaydı nedeniyle kamu görevinden çıkarılan memurların yeniden göreve başvurabilmesi için bir süreç belirlenmiştir.

Seçim öncesinde Memurlar sicil affı beklemektedir .Bu konuda bir adım atılıp atılmayacağı konusunda ise bir resmi açıklama bulunmamaktadır.

Ayrıca, 2018 yılında yapılan bir düzenleme ile disiplin cezalarının sicil affı kapsamına alınması ve bazı suçlar için ceza sürelerinin düşürülmesi de söz konusu olmuştur.

Memur sicil affı gibi konular, ülkelerin mevzuatına ve uygulamalarına göre değişebilir. Dolayısıyla, ülkelerin resmi kurumlarının web siteleri ve ilgili mevzuatlar incelenerek güncel bilgilere erişilebilir.