Başkanlığını Hürriyet Sağlık-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Selim BAYKAL’ın yapmış olduğu komisyon sayesinde sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına ve özellikle son yıllarda çok fazla artış gösteren mobbing olaylarına karşı etkin ve profesyonel bir yaklaşım ile kalıcı çözümler hedefleniyor.

Kurulduğu günden bu yana komisyona Türkiye’nin birçok bölgesinden özellikle mobbing olayları ile ilgili çok sayıda başvurular yapıldı. Hürriyet Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Serdar KAHRAMAN koordinatörlüğünde yapmış olduğu başarılı çalışmalar ile adından şimdiden çokça söz ettirmeye başlayan Hürriyet Sağlık-Sen Sağlıkta Şiddet ve Mobbingle Mücadele Komisyonu Başkanı Selim BAYKAL, komisyonun kuruluş amacı, faaliyetleri ve Türkiye’de sağlıkta şiddet ve mobbingin geldiği vahim durumla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında Hürriyet Sağlık-Sen il başkanları toplantısında oldukça etkili ve başarılı bir sunum gerçekleştirdi.

serdar-kahraman

Hürriyet Sağlık-Sen Sağlıkta Şiddet ve Mobbingle Mücadele Komisyonu başkanı Selim BAYKAL komisyonun çalışmaları hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“ Ülkemizde sağlık alanında meslekten kaynaklanan şiddet ve mobbing olayları diğer iş kolları ve çalışma hayatına oranla çok daha fazla olup ilk sırada yer almaktadır. İnsan onuru ile bağdaşmayan, sağlık çalışanlarını fiziksel ve psikolojik travmaya maruz bırakan hatta hayatlarını kaybetmesine sebep olan sağlıkta şiddet ve mobbing olaylarına karşı yürütülen mücadele, siyasi iradenin son dönemde almış olduğu bazı kararlar olsa da uygulamadan doğan eksiklikler ve aksaklıklardan dolayı yeterince fayda sağlayamamıştır.

Konunun çözümü için öncelikle nedenlerinin iyi anlaşılması ve paydaşlar (siyaset, medya, yargı, STK'lar, kolluk kuvvetleri vb.) şiddet ve mobbing olaylarını önemsemeli ve önlenmesi gerektiğine ilişkin kararlı duruşu tavizsiz sergilemelidir.

Hürriyet Sağlık-Sen sağlıkta şiddet ve mobbing komisyonu kuruluş ve çalışma şekli ilkesel bazda olup branş ve sendika ayrımı gözetmeksizin tüm sağlık çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda idari ve hukuki olarak atılması gereken tüm adımları atacaktır.

Siyaset kurumu ile sağlıkta şiddet ve mobbing olaylarının son bulması adına gerekli yasal düzenlemeler yapılması, mevcut yasaların revize edilerek uygulamasının sağlanması, basın ve medya yolu ile konun tüm paydaşlar tarafından anlaşılması için tüm anayasal haklar istisnasız kullanılacaktır. “

Hürriyet Sağlık-Sen Genel Merkezi adına Sağlıkta Şiddet ve Mobbingle Mücadele Komisyonu’ndan sorumlu Genel başkan yardımcısı Serdar KAHRAMAN, konuya ilişkin şu açıklama bulundu;

 “ Yıllardır devletin başta adli ve güvenlik mercileri ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarını sağlıkta şiddete son vermek için gerekli önlemleri almaya davet etmiş olsak da geldiğimiz son noktada maalesef ülke olarak bu konuda bir arpa boyu dahi yol alamadığımızı görüyoruz.

Biz de Hürriyet Sağlık-Sen olarak artık sağlıkta şiddetin ve mobbingin her türlüsünün son bulması için Selim BAYKAL başkanlığında temsilci ve üyelerimizden oluşan etkin ve yetkin bir ekiple özel bir komisyon kurmaya karar verdik.

Genel merkezimize bağlı olarak faaliyet gösteren bu komisyon sayesinde üyemiz olsun veya olmasın tüm sağlık çalışanlarımıza hizmet vermeye başladık. Komisyonumuza intikal eden tüm sağlıkta şiddet olayları ve mobbing iddiaları titizlikle incelenerek genel merkezimize rapor ediliyor. Akabinde Hürriyet Sağlık-Sen genel merkezi olarak da atılması gereken tüm adımları atmaya başlıyoruz.

Biz bazı diğer sendikalar gibi sadece kendi üyeleri için değil tüm sağlık çalışanları varız.

Ne yazık ki sağlık iş kolunda faaliyet gösteren bazı sendikalar tüm sağlık çalışanlarının en büyük ortak sorunu olan sağlıkta şiddet ve mobbing konusunda ortak hareket etmek noktasında sınıfta kalmışlardır. Bazı sendikalar bu husustaki ortak mücadele çağrımıza şunlar şunlar varsa biz yokuz gibi ilkel bir duruş sergilemekte ve bazı sendikalar da mobbinge maruz kalanlar kendi üyeleri olmadığı için mobbinge tepkisiz kalmışlardır. Ve ne yazık ki bu sessizlik ve tepkisizlikle sağlıkta şiddeti ve mobbingi meşrulaştırmışlardır.

Onun için ben tüm sağlık çalışanlarından bu acı gerçeği bir kez daha görmelerini ve üyesi oldukları sendikaları özellikle gizli faaliyetleri konusunda sorgulamalarını rica ediyorum. İleri sürdüğüm her iddianın ispatı mümkün olup zamanı geldiğinde açık açık da söyleyebilirim.

Biz Hürriyet Sağlık-Sen olarak herkesin sendikası olmaya devam edeceğiz. Zira şu an Türkiye’nin gelecekteki sendikası olma yolunda en başarılı işlere yalnızca Hürriyet Sağlık-Sen imza atmaktadır. Bu başarıda emeği ve katkısı olan tüm Hürriyet sevdalısı üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. “

 Hürriyet Sağlık-Sen