Sezer, sağlık yöneticilerine çağrıda bulunarak, ayrı ayrı binalarda bulunan lüks makam odalarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtti. 

Tasarruf genelgesine dikkat çeken Sezer, “Tasarruf genelgesini okumadınız mı? Size ait olan boş duran MDH eski binasını kuruma kazandırın, kiradaki hizmet yerlerini boşaltın,” dedi.

Uzman ve Başkan Odaları

Sezer, Sağlık Müdürlüklerindeki uzman ve başkan odalarındaki lüksün gereksizliğine dikkat çekerek, “Uzman odası, başkan odası saltanatından vazgeçin, 45 uzmanı aynı odaya alıp oturtun, 2 başkanı alıp aynı odaya oturtun. Bunlar neyin uzmanı, neyin başkanı ki, bu ayrıcalıklı saltanat makam odası ve tefrişleri devam ediyor?” şeklinde eleştiride bulundu.

Gereksiz Atamalar ve Harcamalara Dikkat!

Yazıda, gereksiz yere yapılan atamaların ve verilen imtiyazlı ücretlerin de eleştirildiği görüldü. “Zaten bunları uzman ve başkan, başkan yardımcısı yaparak gereksiz yere, siyasetin emri ile ve icazetle taltif etmiş, sözleşme imzalayıp ayrıcalıklı imtiyazlı ücretler vermişsiniz… Bu makam odası saltanatı ne böyle?” ifadelerine yer verildi.

Hastanede Sıra Tartışması: Belediye Başkanının Kızına Öncelik Tanındı İddiası Hastanede Sıra Tartışması: Belediye Başkanının Kızına Öncelik Tanındı İddiası

Hastalar İçin Daha Fazla Kaynak

Sezer, sağlık kuruluşlarının hastalar için var olduğunu hatırlatarak, “Siz sağlık kuruluşusunuz. Hastalar ızdırap çekerken böyle lükse ve şatafata gerek var mı? Izdırabın üstüne mutluluk kurulur mu?” diyerek yazısını sonlandırdı.