Son zamanlarda yapılan seçimler nedeniyle gündemde ertelenen önemli sağlık konuları, Sağlık Bakanı değişikliği olmamasıyla birlikte tekrar öne çıkmaya başladı. Uzun süredir tartışılan ve üzerinde çalışmalar yürütülen konular, tekrar ele alınarak çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

Öncelikle, sağlık personelinin aldığı taban ücretlerden tutun da bazı sağlık müdürlerinin görevden alınmasına kadar bir dizi konu beklemekteydi. Bu konular artık Bakanlık gündeminde ve çözüme ulaştırılmayı hedefliyor.

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmede de önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu nedenle, toplu sözleşmedeki sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddeler de yeniden gözden geçirilerek gündeme alındı.

Bununla birlikte, 3-4 ilde sağlık müdürü ile genel müdür, genel müdür yardımcılığı ve çok sayıda daire başkanının atanması da şu an gündemde. Bu atamaların yapılması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, merkez teşkilatında görevli personel ile araştırmacıların taban ve teşvik ödemeleri için düzenlemeler yapılıyor. Bu ödemelerin sağlık çalışanlarına adil bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Diş hekimlerinin mali haklarına yönelik çalışma yapılıyor.

Sağlık yöneticilerinin emsali memurlara göre aldıkları düşük ücretlerin artırılması da gündemde. Sözleşmeli yönetici sayılarının artırılıp azaltılması gündemde.

Sağlık personelinin ( ebe, hemşire,sağlık teknikeri ve teknisyenleri) gelirlerinin işçi gelirlerinin altında kalmasından rahatsızlık duyuluyor.