Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, kurum hedef katsayılarının hesaplanmasını açıklayan yönergeyi 18 Mayıs 2023 tarihinde yayımladı. Yönergenin amacı, kamu hastanelerinin performansını değerlendirme ve kalite standartlarını yükseltme maksadıyla yayımlandı.

Sağlık Bakanlığına  bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, döner sermayeden dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılacak olan kurum hedef katsayısının hesaplanmasına esas 2/2/2023 tarihli ve E-32693113-010.04-208632646 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönerge” yayımlanarak 1/4/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna istinaden Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 10.03.2023 tarih ve E-32693113-010.04-211099503 sayılı üst yazı ve konu ile ilgili ekler aşağıda yer almaktadır.

Editör: Güler Sağlam