Leyla Şahin Usta, yaptığı sunumda, sosyal ve ekonomik değişim, teknolojideki hızlı ilerleme ve artan ihtiyaçlar nedeniyle her sistemin sürekli revize edilmesi gerektiğini vurguladı. Usta, "Kanun teklifimiz, vatandaşlarımızın daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak, sağlık personelinin çalışma şartlarını iyileştirmek ve sağlık sistemimizin daha iyi işlemesi için hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren teklif, ebelerin görev tanımlarından hastaların ilaç teminine, sağlık personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik ödemelerden hastane hizmetlerinin düzenli yürütülmesine kadar birçok konuyu kapsıyor. Usta, "Teklifimiz, diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde çalışabilmesinden, acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilmesine kadar çeşitli konularda düzenlemeler içermektedir." dedi.

Ayrıca, teklif ile ilaç analizlerinin piyasaya arzından ruhsatlandırma süreçlerine kadar bir dizi mevzuatın güncellenmesi planlanıyor. Usta, yerli ve milli ilaç üretimini hızlandırmaya yönelik düzenlemelerin de teklif kapsamında ele alındığını belirtti.

Usta, yapılan düzenlemelerle insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların çağdaş uygulamalara uygun şekilde tadil edilmesinin hedeflendiğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için yaptırımların güncellenerek caydırıcılığının artırıldığını ifade etti.

Sağlık alanında yapılan köklü değişiklikleri içeren kanun teklifi, komisyon üyelerinin görüşleri alındıktan sonra madde madde ele alınacak. Leyla Şahin Usta, "Umarız bu teklifimizle birlikte yasalaşan kanunumuz, hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza sunmaya çalıştığımız hizmetlerimizin daha iyi ve kaliteli hale gelmesine vesile olur." dedi.