Kamuda Her Kalemde Tasarruf Geliyor! İşte Acı Reçetenin Detayları Kamuda Her Kalemde Tasarruf Geliyor! İşte Acı Reçetenin Detayları

Söz konusu kararname, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış ve sağlık hizmeti almak üzere başvuranların kişisel verilerinin işlenmesine ve sağlık emekçilerinin Cumhurbaşkanlığı'na bildirilmesine olanak tanıyarak tartışmalara neden olmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrudan AYM'ye yaptığı başvuru ve Türk Tabipleri Birliği ile Türk Dişhekimleri Birliği'nin Danıştay'da açtığı dava sonucunda, AYM, kararnameye eklenen "Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi" başlıklı 378. maddeyi iptal etti. Karar, 27 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

AYM'nin iptal gerekçesinde, düzenlemenin cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini düzenleyen Anayasa'nın 104. maddesinin 17. fıkrasına aykırı olduğu belirtildi. İptal kararıyla birlikte, söz konusu maddeye dayalı düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu ve uygulanamayacağı vurgulandı.

Ancak, Yüksek Mahkeme, maddenin iptali sonucunda ortaya çıkacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edebileceği endişesiyle, iptal hükmünün yayımlanma tarihinden dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre zarfında ilgili taraflara uyum sağlama ve yeni düzenlemeler yapma imkanı tanınmış oldu.