Sağlık Bakan Yardımcısı Başı Boş Köpekleri Tekrar Hastaneye Aldırdı mı? Sağlık Bakan Yardımcısı Başı Boş Köpekleri Tekrar Hastaneye Aldırdı mı?

Fakıbaba, özellikle şu soruları gündeme getirdi:

1. Ebeye Verilecek Yetki Belgesi Ne İçin?

"Ebenin normal görev ve yetkileri zaten tanımlanmış durumda. Ebe ye ayrıca verilecek olan bu yetki belgesi neyi kapsamaktadır?"

2. Yetki Belgesi Tam Olarak Ne Kapsıyor?

"Bu yetki belgesi tam olarak neyi kapsıyor? Hangi alanları içeriyor?"

3. Yetki Belgesi Almış Ebenin Uzman Ebelerden Farkı Ne Olacak?

"Yetki belgesi almış bir ebe, uzman ebeden ne farkı olacak? Bu ayrım nedir?"

Bu sorular üzerine Ak Partili Doktor Milletvekili Leyla Şahin Usta, 1219 sayılı Kanun’un 47. maddesine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

"Uzman olsun veya olmasın tüm ebelerin meslekleriyle ilgili olan ve özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenecek şartlar çerçevesinde yetki belgesi almaları öngörülmüş olmasına rağmen, 1219 sayılı Kanun’un 47. maddesinde, sehven unutulan 'ebeler' kelimesi yer almamıştır. Bu nedenle, bu kelimenin eklenmesiyle sadece mevcut durumu düzeltiyoruz. Yeni bir yetki verme veya yeni bir yetki alanı oluşturma amacımız yoktur. Yönetmelikte belirlenen şartlarla beraber orada sehven unutulan 'ebeler' kelimesini ekliyoruz."

Yasal düzenleme sürecinde yapılan bu düzeltmenin, mevcut durumu koruma amacını taşıdığı belirtildi. Bu noktada, yeni bir yetki verme veya düzenleme yapma niyetinin olmadığı vurgulanarak, konunun daha önce komisyon tarafından tartışıldığı ve geçmiş bir madde olduğu ifade edildi.