Bakanlık Makamının E-49022165-020-245304740 sayılı işlemiyle "Genel Tıbbi İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ve buna ek olarak "Mesai Dışına Esas Tıbbi İşlemler Listesi" 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi.

Aynı tarihte Bakanlık, E-49022165-020-245302829 sayılı işlemiyle "Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"ı da 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde değiştirdi.

Bu düzenlemelerle sağlık tesislerinde mesai dışı hizmet sunumunun usul ve esasları yeniden belirlendi.

Amaç, hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine mesai saatleri dışında da erişimini sağlamak ve sağlık çalışanlarının bu süreçteki rol ve sorumluluklarını netleştirmek oldu.

Genel Tıbbi İşlemler Yönergesindeki Değişiklikler

"Genel Tıbbi İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge", sağlık tesislerindeki tıbbi işlemlerin standardizasyonunu ve uygulama birliğini sağlamayı hedefliyor.

DHY Kurası Mazeret Başvurusu EKİP Kılavuzu: Adım Adım Rehber DHY Kurası Mazeret Başvurusu EKİP Kılavuzu: Adım Adım Rehber

Bu yönerge kapsamında, çeşitli tıbbi işlemlerin nasıl yürütüleceği, hangi prosedürlerin takip edileceği ve sağlık çalışanlarının bu işlemler sırasında uyması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Bu değişiklikler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve hastaların güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Mesai Dışına Esas Tıbbi İşlemler Listesi

"Mesai Dışına Esas Tıbbi İşlemler Listesi", mesai saatleri dışında yapılacak tıbbi işlemleri kapsıyor. Bu liste, özellikle acil durumlar ve sürekli bakım gerektiren hastalar için hayati öneme sahip.

Sağlık tesislerinin, bu liste doğrultusunda mesai dışı saatlerde de hizmet vermesi sağlanarak, hastaların mağduriyeti önlenmiş olacak. Yeni düzenleme ile sağlık çalışanlarının mesai dışı hizmetlerde hangi işlemleri gerçekleştireceği açıkça belirtilmiş ve bu işlemlerin hangi koşullarda yapılacağı netleştirildi.

Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul ve Esaslar

"Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" ise mesai saatleri dışında sunulan sağlık hizmetlerinin düzenlenmesini kapsıyor.

Bu düzenleme, mesai dışı hizmetlerin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi konusunda sağlık tesislerine rehberlik etmektedir. Ayrıca, mesai dışı çalışacak sağlık personelinin görev ve sorumlulukları, çalışma saatleri ve bu hizmetlerin finansmanı gibi konulara açıklık getirildi.

Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslarda (1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli).

Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmet Sunumu Usul ve Esasları (31.05.2024 tarihli ve E-49022165-020-245302829 sayılı Makam Onayı işlenmiş).

Genel Tıbbi İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli).

Genel Tıbbi Islemler Yonergesi (31.05.2024 tarihli ve E-49022165-020-245304740 sayılı Makam Onayı işlenmiş).

Mesai Dışına Esas Tıbbi İşlemler Listesi (1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli ).