SABİM (Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele) adıyla anılan platform, "Yetkili olmak için etkili sendikalarda buluşalım" sloganıyla kurulduğunu duyurdu. Hekim Birliği Sendikası'nın öncülüğünde başlatılan bu girişim, ortak talepleri ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bugün 21 STK'nın temsilcilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma koşulları ve sağlıkta şiddetin önlenmesi gibi konularda önemli bilgiler paylaşılacak, ayrıca SABİM'in misyonu açıklanacak.