Doğan,

“Hekimlerin de hakkını korumak Sağlık-Sen’in görevi ve bu anlayışla çalışıyoruz. Popülizm yapmadan hekimin hakkını nasıl koruyabiliriz, geliştirebiliriz bunun derdindeyiz”

dedi.

Çalıştayda aile hekimliği uygulamaları, yönetmelikler ve uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunlar masaya yatırıldı. Üç oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda aile hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler aile hekimliğinin geleceğini tartıştı.

Çalıştaya Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve birçok aile hekimi katıldı. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan konuşmasında Sağlık-Sen’in sosyal sendikacılık vizyonuyla birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Toplanti

Doğan,

“Hem sosyal sendikacılık anlayışıyla üyelerimizin yanında olmaya çalışıyor hem de sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek, haklarını geliştirmek için mücadele ediyoruz” dedi. Hekim Komisyonu’nun 7 ay önce kurulduğunu ve hızla örgütlendiğini belirten Doğan, popülizmden uzak, çözüm odaklı ve akademik sendikacılık anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Aile hekimlerinin sorunlarını çözmek için Çalışıyoruz

Doğan, çalıştayların önemine dikkat çekerek,

“Sorunlar sürekli güncelleniyor. Bu yüzden çalıştaylarda da güncellenmeli. Aile hekimliğinde yaşanan sorunları konuşacağız, çıkan sonuç raporunu yetkililerle paylaşacağız ve takipçisi olacağız”

dedi. Aile hekimlerinin sorunlarını çözmek için çalıştaylar düzenlediklerini belirten Doğan, ebe ve hemşireler için de çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, çalıştayın gündemi hakkında bilgi vererek,

“Yaklaşık 7 ay önce hekimlerimizin özlük, ekonomik ve sosyal haklarını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve sürdürülebilir sağlık sistemi için çalışmalar yapmaya başladık. Bu çalıştayda da aile hekimlerimizin taleplerini ve çözüm önerilerini konuşacağız”

Hekim Birliği Sendikasında Hareketli Günler: Duruşma Günü Belli Oldu! Hekim Birliği Sendikasında Hareketli Günler: Duruşma Günü Belli Oldu!

ifadelerini kullandı.

Güçlü bir birinci basamak, sağlık sistemini rahatlatır

SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, aile hekimliğinin sağlık sisteminin ilk basamağı olduğunu vurgulayarak,

“Birinci basamağı atlarsak, sistemin temeli doğru kurgulanmamış olur. Güçlü bir birinci basamak, sağlık sistemini rahatlatır. Bu çalıştayda ideal aile hekimliğini ve mevcut sorunları tartışacağız, çözüm önerileri sunacağız”

dedi.

AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Sağlık-Sen’in Hekim Komisyonu’nu kurmasından memnun olduklarını belirterek, “Aile hekimliği sistemini ele alan bu çalıştayın çıktılarının bizim için avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Artık değişim zamanı” dedi.

Çalıştay başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, aile hekimliği sisteminin 2005 yılında başladığını ve 20 yıllık süreçte çeşitli sorunlar yaşandığını belirterek, bu sorunları çalıştayda tartışacaklarını söyledi.

Kşli-1

Açılış konuşmalarının ardından oluşturulan dört masa, aile hekimliği uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, sistemin Türkiye’deki konumu ve gelecek perspektifi, yönetmeliklerin ihtiyaçlara cevap verip vermediği ve uzmanlık eğitimleri konularında tartışmalar yürüttü. Çalıştayın sonunda dört masada oluşturulan raporlar masa başkanları tarafından katılımcılarla paylaşıldı.