Sağlık Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 3ç ayda, 6 ayda bir temsilcilerinin görev yerlerinin sık sık değiştirildiğini, sendikal çalışma yapmalarının engellendiğini iddia etti.

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, bugün yaptığı basın açıklamasında önemli iddialarda bulundu.

“Başhekimin bir planı varmış”

"Başhekimin Bir Planı Varmış" başlığı altında yapılan açıklamada Çiçek, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sendikalarına yönelik baskıların arttığını belirtti.

“Temsilcilerimize mobbing yapılıyor”

Çiçek'in ifadeleri şu şekilde oldu: "Son dönemde hastanemizde sendika temsilcilerimize yönelik mobbing uygulanmaktadır. Temsilcilerimizin görev yerleri sık sık değiştirilmekte ve sendikal faaliyetlerine engel olunmaktadır. Hastane Başhekimi, başka bir sendikayı açıkça desteklemekte, bizim üyelerimizi istifa etmeye zorlayarak ve sonrasında onlara idari görevler vererek ödüllendirmektedir. Bu durumu gözlemledik ve açıklama yapma gereği duyduk.

“Başhekim sendikacılığa soyunmuş”

Başhekim, hastanenin sorunlarıyla ilgilenmek yerine sendikacılığa soyunmuş ve idari yetkilerini kullanarak sendikamız üyelerine baskı yapmaktadır. Hatta kadın çalışanlarımıza şiddet uygulamaya yeltenen bir erkek çalışanı korumak için çaba göstermektedir. Bu tür haksızlık ve adaletsizliklere dair uyarılarımızın ardından şimdi bu tür uygulamalarla karşı karşıyayız.

“Hastanede korku atmosferi oluşturuluyor”

Hastanede korku atmosferi oluşturarak personelin görev yerlerini değiştiriyor ve mevzuata aykırı davranıyor. Başhekim, sendikamıza ve üyelerimize karşı olumsuz bir tavır sergilemektedir. Son olarak, şube başkanımızın hastanede memnuniyetsizlik ve hizmet aksaklıkları hakkında yaptığı açıklamanın ardından bu tutum daha da belirginleşmiştir. Başhekim, Sn. Cumhurbaşkanımızın Muğla mitingine katılan üyelerimize karşı düşmanca bir tavır sergilemektedir."

Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Özcan Çiçek, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamanın ardından, bu tutumun ne kadar daha ileri gideceğini hep birlikte göreceğiz. Temsilcilerimize, üyelerimize ve hastane çalışanlarına yönelik bu mobbing ve kadına şiddet olaylarıyla ilgili gerekli hukuki süreçlere müdahiliz ve müdahil olmaya devam edeceğiz.

“Hastanede malzeme eksikliği var”

Muğla'nın önemli sağlık kurumu olan Eğitim Araştırma Hastanesi, hizmetleriyle anılması gereken bir kurumdur. Ancak maalesef, vatandaşların ve çalışanların memnuniyetsizliği, malzeme eksikliği, hizmet aksaklıkları, mobbing ve sendikamıza yönelik hukuksuz davranışlarla gündemde olması, bizleri derinden üzmektedir.

Sağlık Sen Temsilcisine Tehdit İddiası Hakkında Hekim Birliği Sendikasından Açıklama Sağlık Sen Temsilcisine Tehdit İddiası Hakkında Hekim Birliği Sendikasından Açıklama

Başhekim’e tavsiyede bulundu

Hastane personelini yanıltan ve zorla taraf olmaya çalışanlara şunu hatırlatmak isteriz: Kötü malzemeyle yapılan işler, kötü sonuçlar doğurur. Başhekim'e tavsiyemiz şudur: Biz kolay olanı değil, doğru olanı seçiyoruz.

Başhekim’e karşı sessiz kalmayacağız

Başhekim'in haksızlıklarına ve hizmet etmeme tutumuna karşı sessiz kalmayacağız. Sendikamızın mücadelesi, doğruları savunmak için devam edecektir. Sendikamız, adalete, hakkaniyete, doğruluğa, demokrasiye, millete, hizmete, iyiliğe, güzelliğe ve sağlık ve sosyal hizmet çalışmalarına her zaman destek olmuştur ve olmaya devam edecektir."