Sendikanın ilettiği talepler arasında, 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışırken KPSS – 2024/5 tercih sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı pozisyonlarına yerleşenlerin atamalarının yapılması, sağlık çalışanlarına muayene önceliği tanınması, nöbet ücretlerinin artırılması, sağlık personelinin giydiği formanın özel görev kıyafeti olarak kabul edilmesi ve ek ödeme konusundaki sorunlara çözüm önerileri yer alıyor.

Bu talepler, sağlık çalışanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını yansıtan önemli konuları kapsıyor. Sağlık-Sen'in Sağlık Bakanlığı'na ilettiği bu talepler, camiasında çalışanların haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu taleplere nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ise merak konusu olarak takip ediliyor.

Nisan ayında yapılacak 2024’ün ilk Sağlık Bakanlığı Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı için Sağlık-Sen hazırlıklarını tamamladı. Sahadan topladığı bilgilerle taleplerini belirleyen Sağlık-Sen, talep listesini Bakanlığa iletti.

Talepler arasında sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi, nöbet ücretlerinin artırılması, sağlık çalışanlarının giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması ve Bakanlık tarafından verilmesi gibi maddeler yer aldı.

Kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışırken 7433 Sayılı Kanun ile kadroya geçen ve KPSS 2024/5 ataması ile Sağlık Bakanlığı’na atananların kadro mağduriyetinin giderilmesi konusu da KİK Toplantısında gündeme getirilecek. Sağlık-Sen, bu durumda olanların yerleştirme sonuçlarına göre atamalarının yapılmasını talep edecek. 

Ek Ödeme Konusuna Geniş Bir Yer Verildi

Ek ödeme konusuna da talep listesinde oldukça geniş bir yer ayıran Sağlık-Sen, özellik arz eden birimlerde çalışanlara verilen ek ödemenin kapsamının genişletilmesini, teşvik ödemelerin ve taban ödemenin artırılmasını isteyecek.

Sağlık-Sen’in Sağlık Bakanlığı’na İlettiği KİK Talepleri

Özellik arz eden birimlerde görev yapan tüm çalışanlara artırımlı ek ödeme verilmeli.

Özellikle palyatif bakım ve anjiyo birimlerinde çalışanlara verilen ek ödemelerin, diğer özellik arz eden birimlerde verilen ek ödemelerin altında kalması sebebiyle yeniden düzenlenmeli ve ilgili düzenlenme çalışmalarına sendikamızdan da temsilci katılmalı.

Lisansiyerler sınıfı için belirlenen taban ödeme katsayıları artırılmalı.

Kan transfüzyon merkezi, terapotik aferez merkezi, nöroloji ve onkoloji birimlerinde görev yapan çalışanlara özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme verilmeli.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “EK-3/A” ve “EK-3/B Taban Ödeme Katsayıları Tablosun” da yer alan katsayılar iki katına çıkarılmalı

“İstatistikçi” pozisyonunda görev yapan sözleşmeli personel, 209 sayılı Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi hükmü uyarınca ek ödemeden yararlanmalı.

Teknik hizmetler sınıfında görev yapanların Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde yer alan ek ödeme oranları artırılmalı.

Sendikalar Enflasyon Farkının Aylık Ödenmesini İstiyor Sendikalar Enflasyon Farkının Aylık Ödenmesini İstiyor

Nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları artırılarak tüm sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri artırılmalı.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı verilmesi öngörülen birimlerin tamamında tutulan nöbetler için %50 artırımlı nöbet ücreti verilmeli

Bayram tatili sebebiyle idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni ve nöbet ücreti verilmesine yönelik sorun ortadan kaldırılmalı.

Servis nöbetindeyken, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesi ve toplu sözleşmenin 7’nci maddesinde belirtilen birimlerde hizmet veren hekimler artırımlı nöbet ücretinden yararlanmalı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve yurt dışı harekâtlarında görevlendirilen sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenmeli. 

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen giyecek yardımı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapanlara verildiği gibi özel görev kıyafeti olarak verilmeli.

112 Acil Sağlık İstasyonlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması için istasyon çevresinin tamamını görebilecek şekilde kamera sistemleri yerleştirilmeli.

Toplu sözleşme kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara verilen nakdi yemek yardımı artırılmalı.

112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonlarında görevli Ambulansların kasko/sigorta işlemlerinde, ambulansların hasta kabini ile Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin eklerinde yer alan teknik ve tıbbi donanımlarını ve değer kayıplarını da kapsamalı.

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı tarafından kullanılan ambulans haricinde ki diğer hizmet araçlarına (UMKE araçları, İlaç taşıma araçları vb.) kasko/sigorta yapılmalı.

Entegre sağlık tesislerinde nöbet tutan aile hekimliği çalışanları, nöbet sonrası izin kullanamadan aile sağlığı merkezindeki mesaisine devam etmektedir, bu personel için nöbet düzenlemesi yapılmalı.

Aile hekimlerine verilen cari gider ödemelerinin tekrardan düzenlenmesi hususunda çalışma yapılmalı.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına verilen destek ve teşvik ödeme oranları artırılmalı.

Sağlık Bakanlığı tabip ve diş tabibi kadrosunda olup üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen personelin, asistan kadrolarına atanmaları sonrası uygulamada sorunlar yaşandığından ataması yapılamayanlar bulunmaktadır. İlgili personelin ataması yapılarak mağduriyetinin giderilmesi,

Hizmet içi eğitimlerin mesai saatleri dışında yapılması halinde mesai saatinden sayılmalı ve karşılığında ücret veya izin verilmeli.

Sağlık hizmetleri sınıfında olup insan sağlığına ilişkin koruyucu teşhis, tedavi, rehabilite edici hizmetlerde bulunmasına rağmen fiili hizmet zammından yararlanamayan çalışanların bu haktan yararlanabilmesi için çalışma yapılmalı.

Bakanlığınızda görev yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetler sınıfı kadrolarına atanmaları sağlanmalı.

Yer değişikliği yapan personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamında verilmesi gereken sürekli görev yolluğu ve emekli olan personele 375 sayılı KHK’nın 1’inci maddesine istinaden verilmesi gereken ödemelerde taşra teşkilatı bilgilendirilmeli.

Sağlık çalışanları için uygun dinlenme odaları oluşturulmalı ve mevcut olanların teknik yetersizlikleri giderilmeli.

Sağlık izni kullanımı hakkında İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi kapsamında çalışanların sağlık izni süreleri, 657 sayılı Kanuna uygun olarak uygulanmalı. 

Sağlık hizmetleri niteliği gereği 7/24 devam etmesi gereken hizmetlerdendir. Bu nedenle akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen sürede verilen hizmetin karşılığı ücretlerin artırımlı olarak ödenmesi,

Sağlık çalışanlarına, yönetmelikte belirtilen iş ve görev tanımlarına uygun birimlerde görev verilmeli.

Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin, araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki unvanlara ve görevlerine ait zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme gibi mali hakları devam ettirilmeli.

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan personele sağlık hizmeti sunumunda muayene önceliği verilmeli.

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personelin ücretlerinin artırılması veya Bakanlığınız kurum ve kuruluşlarında görev yapan emsali personelin aldığı ücretler seviyesine getirilmesi sağlanmalı.

Kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışırken 7433 Sayılı Kanun ile kadroya geçen ve KPSS 2024/5 ataması ile Sağlık Bakanlığı’na atananların kadro mağduriyeti giderilmeli, yerleştirme sonuçlarına göre atamaları yapılmalı.

Afet bölgesinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile ödenecek ücretler (kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri) ve aile sağlığı merkezi giderleri, afet durumundan önceki son aya ait veriler dikkate alınarak ödenmeye devam etmeli.

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan yöneticilerin ücretlerinde artış yapılmalı.

Sağlık-Sen'in KİK Taleplerinin Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz.